Chętni na Business Objects

Czy tuż po przejęciu ALG Software, Business Objects - dostawca rozwiązań BI - zostanie przejęty przez IBM lub Oracle?

Czy tuż po przejęciu ALG Software, Business Objects - dostawca rozwiązań BI - zostanie przejęty przez IBM lub Oracle?

Plotki o takiej transakcji wywindowały kurs akcji Business Objects na paryskiej giełdzie. Dla analityków taki zakup nie byłby zaskoczeniem. Żadna ze spółek nie skomentowała doniesień. Mocne wejście Oracle na rynek BI to wprowadzenie pakietów Oracle Business Intelligence Suite, które zawierają oprogramowanie przejęte wraz z firmą Siebel Systems. Z kolei działania IBM na rynku rozwiązań BI to m.in. partnerstwo z firmą Cognos, konkurującą z Business Objects. Analitycy wskazują, że ewentualne przejęcie Cognosa przez IBM wymusiłoby na Oracle zakup Business Objects.

Rynek BI jest zdominowany przez grupę dużych, niezależnych dostawców. Business Objects prognozuje tegoroczne przychody na poziomie 1,2 mld USD. Cognos spodziewa się sprzedaży w wysokości 950-970 mln USD. Spośród dużych dostawców rozwiązań BI tylko jest zależna od NCR.


TOP 200