Chemiczna chmura prywatna

Transformacja i konsolidacja środowisk informatycznych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Zakładów Chemicznych "Police" oraz ZAK w Kędzierzynie-Koźlu ma przynieść standaryzację i optymalizację procesów biznesowych.

Projekt rozpoczęto na początku maja 2011 r. Koniec projektu zaplanowany jest na czerwiec 2014 r., ale większość kluczowych projektów zostanie ukończona w pierwszych 24 miesiącach trwania kontraktu. "Powiększająca się Grupa Kapitałowa, o coraz większym rozproszeniu, ma całkiem inne potrzeby informatyczne niż pojedyncze spółki. Dlatego rozpoczęliśmy projekt transformacji i konsolidacji zasobów IT" - mówi Anetta Pilch, dyrektor Biura Informatyki Korporacyjnej w Grupie Azoty. "Ponadto każda z firm włączanych do Azotów Tarnów miała inaczej rozwinięte środowisko IT. Przy ujednolicaniu przyjęto strategię «równania w górę». W poszczególnych obszarach biznesowych dokonano szczegółowych porównań narzędzi wsparcia informatycznego i wypracowano - z właścicielami procesów w wiodących spółkach - wspólną koncepcję rozwiązań docelowych. W tle dzieją się projekty infrastrukturalne umożliwiające realizację zaplanowanych projektów aplikacyjnych oraz usprawniające komunikację i prace grupowe na odległość" - dodaje Anetta Pilch.

Anetta Pilch

dyrektor Biura Informatyki

Korporacyjnej w Grupie Azoty

Prywatna chmura pozwoli na rozliczanie usług informatycznych dla każdej jednostki Grupy, a także na dużą elastyczność w dostarczaniu standardowych i dedykowanych spółkom usług.

Konsolidacja ma zapewnić wsparcie procesów zarządczych Grupy Azoty, czyli m.in.: przyspieszenie procesów decyzyjnych, możliwość optymalizacji i standaryzacji procesów biznesowych, szybki dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych, automatyzację raportów, szybszą konsolidację wyników wysyłanych na potrzeby sprawozdawczości dla GPW.

Zobacz również:

  • Raport specjalny Best in Cloud
  • Cisco opracowało chmurową platformę do monitorowania biznesowych aplikacji i usług

Od wsparcia IT i outsourcingu…

Projekt prowadzony jest we współpracy z HP Polska, której już w listopadzie 2009 r. powierzono utrzymanie i rozwój infrastruktury IT w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach w ramach umowy na outsourcing IT. Celem nowego etapu współpracy jest usprawnienie zarządzania obszarem IT, aplikacjami wspierającymi działalność biznesową oraz infrastrukturą sprzętową. Stworzone przez HP struktury IT obejmą utrzymanie zintegrowanego środowiska na poziomie infrastruktury i oprogramowania oraz zarządzanie nim. Integracja środowiska informatycznego spółek grupy obejmie m.in. konsolidację infrastruktury SAP, a także wszystkich systemów wspierających, w tym bardzo istotnych systemów back-upowych, zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200