Check Point Express

W ofercie Clico pojawił się nowy produkt firmy Check Point - Check Point Express - narzędzie do ochrony sieci i systemów komputerowych, przeznaczone dla średniej wielkości przedsiębiorstw (do 500 użytkowników).

Check Point Express oferuje funkcje zapory ogniowej, VPN, sterowanie jakością pasma, funkcje IDS oraz scentralizowane zarządzanie. Zapewnia średniej wielkości przedsiębiorstwom dostęp do następujących rozwiązań:

* VPN-1/FireWall-1 Next Generation z Application Intelligence, realizujący bezpieczny przekaz informacji za pośrednictwem Internetu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu krytycznych zasobów sieciowych przed atakiem i dostępem osób nieupoważnionych zarówno na poziomie sieci, jak i aplikacji

Zobacz również:

* VPN-1 SecuRemote, przeznaczony do szyfrowania i weryfikacji danych w celu ich ochrony przed modyfikacją w procesie zdalnego korzystania z zasobów przedsiębiorstwa

* SmartDefense, chroniący przed atakiem i reagujący na wykryte zagrożenia

* SmartCenter, realizujący funkcje centralnego zarządzania wszystkimi aspektami infrastruktury i polityki bezpieczeństwa

* High Availability, umożliwiający budowanie odpornych na awarie mostów Internetowych i systemów bezpieczeństwa aplikacji.

Check Point Express dostępny jest na wszystkie urządzenia "Secured by Check Point", na których pracuje Check Point Next Generation z Application Intelligence (Linux, Windows, Solaris, IPSO)