Chaos sprzyja zarządzaniu

Przedsiębiorstwo nie jest maszyną, której funkcjonowanie można precyzyjnie regulować.

Przedsiębiorstwo nie jest maszyną, której funkcjonowanie można precyzyjnie regulować. Zawodzą tradycyjne instrumenty zarządzania, a wyjścia należy szukać w traktowaniu firm lub zespołów pracowniczych jako systemów samoorganizujących się. Rozumowanie to legło u podstaw nowej teorii zarządzania, według której podstawą porządku jest ... chaos. Zdaniem jej twórców chaos nie jest beznadziejnym bałaganem, lecz sytuacją rozwijającą się według ścisłych reguł, które jednak trudno dostrzec, ponieważ wszystkie czynniki wywierają na siebie wzajemne wpływy. Teorię tę podobno przyjęli z entuzjazmem zwłaszcza tzw. myśliciele systemowi, którzy postrzegają świat jako sieć, gdzie wszystkie zmiany działają nie w jednym, lecz we wszystkich możliwych kierunkach, a skutki są niemożliwe do przewidzenia. Nowa teoria zarządzania współtworzona jest, lansowana i stosowana w niemieckiej filii Hewlett - Packarda w Bobingen.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200