Certyfikowana chmura Dropbox

Dropbox otrzymał certyfikat ISO 27018 from EY CertifyPoint. To dokument potwierdzający, że stosowane przez firmę mechanizmy ochrony danych przechowywanych w chmurze gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa.

Pełny tekst dokument został opublikowany w Internecie tutaj. Komentując to wydarzenie Dropbox zapewnia, że ma dostęp i zarządza tylko informacjami pozwalającymi identyfikować klientów, a dostęp do samych danych przechowywanych w chmurze mają wyłącznie użytkownicy, którzy mogą je w każdej chwili uzupełniać , modyfikować oraz usuwać.

Dropbox udostępnia swoim klientom informacje o tym gdzie i na jakich serwerach są przechowywane ich dane, jak również podaje nazwy partnerów, z którymi wspólnie zarządza oferowanymi użytkownikom chmurowymi usługami.

Zobacz również:

Dropbox zapewnia: “będziemy też informować naszych klientów o tym co dzieje się z ich danymi wtedy gdy decydują się na usunięcie całego konta lub wykasowanie jakiegoś pliku. Będziemy ich również zawsze powiadamiać z wyprzedzeniem o wszystkich zmianach, jakie zamierzamy w przyszłości wprowadzić do naszych usług”.

Certyfikat zobowiązuje firmę do przestrzegania określonych zasad dotyczących takich kwestii, jak szyfrowanie danych czy zarządzanie dostępem do danych, które użytkownicy przechowują w chmurze. Nakłada też na firmę obowiązek poddania się corocznemu audytowi, który prowadzi zewnętrzna organizacja.

Dropbox przechowuje w swojej chmurze dane zawsze w postaci zaszyfrowanej. Szyfruje je też wtedy, gdy są transmitowane przez sieć. Użytkownicy, którym zależy szczególnie na bezpieczeństwie danych, mogą korzystać z dodatkowych narzędzi, takich jak np. Boxcryptor. To aplikacja, która zaszyfruje nasze dane 256-bitowym kluczem przed wysłaniem ich do chmury. Tworzy też na naszym systemie nową, wirtualną partycję, to której dane takie będą trafiały.


TOP 200