Certyfikaty Unizeto w otwartym oprogramowaniu

W odpowiedzi na apel Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji przekazało na rzecz Fundacji Certyfikat CERTUM Commercial SSL Wildcard ważny przez trzy lata.

Właściciel marki Unizeto Technologies SA zdecydował o wsparciu tej organizacji pozarządowej, ponieważ Fundacja przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, prowadzi projekty badawcze i zarządza otwartą innowacyjnością, a także dba o transparentność w postępowaniach przetargowych. W przyszłości Unizeto Technologies SA planuje realizacje wspólnie z Fundacją projektów wsparcia budowy otwartych rozwiązań, interoperacyjności, edukacji i walki z cyfrowym wykluczeniem.


TOP 200