Certyfikat bez szkolenia

Z badania przeprowadzonego przez firmy CompTIA i Prometric wynika, że dla zawodowego rozwoju tak samo istotny jest sam certyfikat jak i wiedza zdobyta w czasie szkolenia poprzedzającego test certyfikacyjny.

70% menedżerów, którzy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach, twierdzi, że zdecydowaliby się na kursy doszkalające nawet, jeżeli nie wieńczyłby ich „solidny” certyfikat. Ważna jest sama wiedza uzyskana na szkoleniach, a nie certyfikat, podnoszący ich wartość na rynku pracy.

24% uczestników szkoleń twierdzi, że najlepszą metodą na uzyskanie pozytywnego wyniku na teście certyfikacyjnym jest udział w zajęciach. 23% badanych stwierdziło, że uczyli się sami korzystając jedynie z materiałów szkoleniowych.