Certyfikat X.509 w trzy minuty

Aplikacja XCA występuje w dwóch wersjach - dla Windows i systemów open-source, praktycznie nie różniących się wyglądem interfejsu graficznego. Wersja dla Windows to niewielki program instalacyjny, który można pobrać ze stron SourceForge. Aplikacja jako bibliotekę kryptograficzną wykorzystuje popularną bibliotekę OpenSSL.

Certyfikat X.509 w trzy minuty

Pierwszym krokiem po instalacji programu jest zainicjalizowanie bazy danych przez wybranie opcji File->New Database. Baza jest zapisywana w postaci jednego pliku o rozszerzeniu XDB we wskazanej lokalizacji. Do inicjalizacji bazy konieczne jest podanie hasła, które jest wykorzystywane do zaszyfrowania przechowywanych w bazie kluczy. Podanie hasła będzie również konieczne do każdego otwarcia bazy przy kolejnych uruchomieniach programu.

Certyfikat X.509 w trzy minuty

Mając zainicjalizowaną bazę należy wygenerować klucz prywatny i samopodpisany certyfikat główny ("root") naszego centrum certyfikacji. W zakładce Certificates należy kliknąć New Certificate. Jedyną opcją, jaka jest dostępna na tym etapie jest wygenerowanie samopodpisanego certyfikatu głównego.

1. W pierwszej zakładce Source

a. Zmienić "Signature Algorithm" na SHA1, inaczej Windows nie będzie potrafił poprawnie rozpoznać tego certyfikatu.

b. Zmienić "Template for the new certificate" ustawić na "CA [default]" i wcisnąć Apply

2. W zakładce Subject

a. W polu Internal name wpisujemy dowolną nazwę, która ma identyfikować wewnętrznie nasz certyfikat głowny np. "Ca1"

b. W pozostałych polach wpisujemy dane opisujące podmiot obsługujący centrum - w praktyce niezbędne jest pole Country (dwuliterowy skrót "PL") i Common Name (dowolna nazwa opisowa np. "Centrum Ca1"). W pozostałych polach można wpisać miasto (Locality), nazwę podmiotu (Organisation), dział lub inną jednostkę organizacyjną (Organ. unit), województwo (State or province name) i email (Email).

Certyfikat X.509 w trzy minuty

c. Generujemy klucz prywatny centrum wciskając przycisk Generate new key. W okienku wpisujemy opis klucza zgodny z używaną wcześniej nazwą skróconą (np. "Ca1"), długość klucza 2048 bitów i wciskamy Create.

Certyfikat X.509 w trzy minuty

3. W pozostałych zakładkach nie zmieniamy na razie nic. Wciskamy OK na dole okna co spowoduje wygenerowanie samopodpisanego certyfikatu nowego centrum Ca1.


TOP 200