Certyfikacje: wirtualizacja sieci i SDN

Wirtualizacja sieci NFV oraz sieci definiowane programowo SDN to obszary w których brakuje specjalistów. Prezentujemy więc dostępne obecnie szkolenia pozwalające na uzyskanie statusu certyfikowanego eksperta w tych nowych dziedzinach technologii sieciowych.

Wirtualizacja sieci NFV (Network Function Virtualization) oraz sieci definiowane programowo SDN (Software Defined Networks) to technologie, które mają przed sobą dużą przyszłość. Dlatego przedstawiamy najważniejsze certyfikacje oraz szkolenia, pozwalające uzyskać status certyfikowanego eksperta technologii NFV oraz SDN.

Dość często można spotkać się z pytaniem, czy certyfikacje są rzeczywiście potrzebne? Okazuje się, że na rynkach światowych mocno pożądane są umiejętności dotyczące NFV/SDN. Dla pracodawców szukających kandydatów nie ma lepszego wyznacznika, czy dana osoba reprezentuje odpowiedni poziom wiedzy, niż posiadanie certyfikatu z danej technologii. Nowe technologie stanowią alternatywną implementację tradycyjnych rozwiązań, więc ich wykorzystanie nadal wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy od inżynierów. Z punktu widzenia pracownika odpowiednie dokumenty stanowią sposób na wyróżnienie się w gronie kandydatów, ponieważ certyfikowanych profesjonalistów w zakresie wirtualizacji sieci i SDN jest naprawdę niewielu. Przykładowo certyfikację VMware VCDX-NV posiada globalnie 41 specjalistów (dane marzec 2015 rok).

Zobacz również:

  • Trendy sieciowe w centrach danych do obserwacji w 2023 r.
  • Komisja Europejska rozpoczyna dochodzenie antymonopolowe w sprawie przejęcia VMware przez Broadcom za 61 mld USD

Certyfikacje VMware

Certyfikacje: wirtualizacja sieci i SDN

VMware oferuje szkolenia i certyfikaty w 4 kategoriach określających poziom zaawansowania inżyniera SDN.

VMware jako jeden z najważniejszych dostawców technologii wirtualizacyjnych, przedstawił serię certyfikacji dotyczących wirtualizacji sieci. Certyfikaty są przeznaczone dla profesjonalistów sieciowych, którzy zamierzają stać się ekspertami w zakresie sieci definiowanych programowo SDN i wirtualizacji sieci NFV, a w szczególności integracji nowych technologii z istniejącą infrastrukturą fizyczną. Wirtualizacja sieci pomimo pewnej automatyzacji nadal wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy o technologiach sieciowych.

W celu edukacji użytkowników w zakresie technologii wirtualizacji, szczególnie dostarczeniu wiedzy o produktach NSX, VMware stworzyło znaczący zestaw szkoleń, treningów, egzaminów i certyfikacji. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone na wiele sposobów: od samodzielnej nauki poprzez kursy online do kursów online prowadzonych przez instruktorów. Istnieją także opcje szkoleń na spotkaniach organizowanych przez VMware. Zakres certyfikacji zaczyna się od niskiego poziomu VMware Certified Associate, dla którego wymagane jest tylko uczestnictwo w kursie szkoleniowym online i zdanie odpowiedniego egzaminu. Wyższym poziomem jest profesjonalny VMware Certified Professional, który wymaga przejścia przez trzy szkolenia online lub ukończenia kursów stacjonarnych, zakończonych egzaminem. Dodatkowo istnieją dwa poziomy certyfikacji dla ekspertów zajmujących się implementacją i projektowaniem w ramach wirtualizacji sieci. Pełną listę można znaleźć na stronie Network Virtualization, gdzie można znaleźć szczegółowy zakres wymagań i szkoleń dla certyfikacji:

VMware Certified Associate – Network Virtualization (VCA-NV)

VMware Certified Professional – Network Virtualization (VCP-NV)

VMware Certified Implementation Expert – Network Virtualization (VCIX-NV)

VMware Certified Design Expert – Network Virtualization (VCDX-NV)

Szkolenie podstawowe z zakresu VMware NSX zawierają tematy związane z instalacją, konfiguracją, zarządzaniem, które są wymagane dla różnych wersji certyfikacji sieciowych VMware. Podejście do testu egzaminacyjnego w przypadku VMware kosztuje w granicach od 120 USD do 1500 USD w zależności od poziomu certyfikacji.

Certyfikacje Cisco i ONF

Istnieje szereg certyfikacji realizowanych przez konkurencyjnych dla VMware producentów, a związanych z wirtualizacją sieci oraz SDN. Cisco to firma, która dysponuje bardzo rozbudowanym systemem certyfikacji, w którym nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z wirtualizacją sieci. Cisco oferuje program certyfikacji Network Programmability Specialist, realizujący możliwość kształcenia specjalistów z zakresu Business Application Engineer Specialist (NPIBA), Network Programmability Developer Specialist (NPDEV), Network Programmability Design Specialist (NPDES) oraz Network Programmability Engineer Specialist (NPENG). Więcej informacji o certyfikacjach Cisco można znaleźć na stronie Network Programmability. Wstępne kursy Cisco zawierają informacje o podstawach SDN, Cisco ONE (Open Network Enviroment) Framework, programowaniu API w onePK (Cisco One Platform Kit), kontrolerach XNC (Extensible Network Controller), sieciach wirtualnych, OpenStack. W przypadku certyfikacji NPIBA wymagany jest egzamin 600-501/600-509, NPDEV wymaga egzaminu 600-502/600-510 oraz ważnej dowolnej certyfikacji CCNA, NPDES wymaga egzaminu 600-503/600-511 oraz ważnej dowolnej certyfikacji CCNP, natomiast NPENG wymaga egzaminu 600-504/600-512 oraz ważnej dowolnej certyfikacji CCNP.

ONF (The Open Networking Foundation) to twórcy pierwszego standardu interfejsu komunikacyjnego w architekurze SDN o nazwie OpenFlow. ONF rozwija niezależne własne certyfikacje. Użytkownicy mogą otrzymać certyfikat ONF-Certified SDN Engineer (OCSE) lub ONF-Certified SDN Associate (OCSA). Certyfikacje ONF skupiają się głównie na technologiach SDN.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200