Certyfikacja najlepszych praktyk

BSA i Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK zawarły porozumienie o współpracy w programie Verafirm promującym najlepsze praktyki zarządzania zasobami IT.

Właściwe zarządzanie zasobami IT ma na celu optymalizację infrastruktury informatycznej i procesów zarządzania w celu minimalizacji ryzyk. Błędy i zaniedbania w tej dziedzinie wpływają na bezpieczeństwo informatyczne i prawne i mają negatywne konsekwencje finansowe oraz wizerunkowe.

Verafirm to opracowany przez BSA | The Software Alliance światowy program rejestracji, weryfikacji i certyfikacji zarządzania oprogramowaniem według normy ISO/IEC 19770-1 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO - International Organization for Standardization). Wdrożenie programu umożliwia optymalizację wykorzystania oprogramowania, dostosowanie go do potrzeb biznesowych firmy, obniżenie kosztów oraz dwuletnie zwolnienie od przeprowadzania audytów formalnych przez wiodących producentów oprogramowania.

Zobacz również:


TOP 200