Certfikaty - sprostowanie

21 listopada na łamach NetWorld online informowaliśmy, że stworzony przez E-Telbank ośrodek certyfikacji PolCert 15 listopada br. jako pierwszy w Polsce rozpoczął publiczne świadczenie usług certyfikacyjnych. Od dr. Andrzeja Bendiga-Wielowiejskiego, Prezesa Zarządu Unizeto Sp. z o.o. otrzymaliśmy list, którego treść publikujemy poniżej.

21 listopada na łamach NetWorld online informowaliśmy, że stworzony przez E-Telbank ośrodek certyfikacji PolCert 15 listopada br. jako pierwszy w Polsce rozpoczął publiczne świadczenie usług certyfikacyjnych.

Od dr. Andrzeja Bendiga-Wielowiejskiego, Prezesa Zarządu Unizeto Sp. z o.o. otrzymaliśmy list, którego treść publikujemy poniżej.

PolCert nie jest pierwszym publicznym centrum certyfikacji w Polsce. Po raz pierwszy publiczne czyli powszechne usługi certyfikacyjne zaczęło świadczyć od kwietnia 2000 r., a więc 1,5 roku temu Centrum Certyfikacji Unizeto Certum prowadzone przez Unizeto Sp. z o.o.

Niezbędny jest tu krótki rys historyczny. Centrum Certyfikacji Unizeto Certum zostało uruchomione 3 lata temu 15 grudnia 1998 roku. W styczniu 1999 r. rozpoczęło ono świadczenie usług certyfikacyjnych na potrzeby elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy ZUS a płatnikami składek. W dniu 11.04.2000 r. w ramach Unizeto Certum uruchomione zostało Centrum Certyfikacji Powszechne. Miało ono w tym dniu swą premierę na Targach INFOSYSTEM w Poznaniu, rozpoczynając komercyjne świadczenie publicznych usług emisji i zarządzania certyfikatami klucza publicznego. Zaś 1 sierpnia b.r. w ramach naszego centrum certyfikacji rozpoczęło działalność edukacyjne centrum certyfikacji (Unizeto Certum EDU), pracujące na rzecz ogólnopolskiej infrastruktury szkoleniowej klucza publicznego.

Na dzień dzisiejszy Centrum Certyfikacji Unizeto Certum zarządza łącznie 150 000 aktywnych certyfikatów. Dodam, że Unizeto Sp. s o.o. została dwukrotnie uhonorowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club Medalem Europejskim: w roku ubiegłym za usługi certyfikacyjne, a w bieżącym za produkt, czyli nasz autorski system oprogramowania linii Certum do budowy i eksploatacji centrów certyfikacji.

Z poważaniem

dr Andrzej Bendig-Wielowiejski

Prezes Zarządu Unizeto Sp. z o.o.


TOP 200