Ceny rynkowe w IBM

Po rozdzieleniu się IBM-u na 13 niezależnych finansowo oddziałów, zarząd IBM Technology Product Division podjął zrozumiałą w nowej sytuacji decyzję: półprzewodniki będą sprzedawane innym oddziałom IBM po cenie rynkowej, a nie po cenie produkcji.

Po rozdzieleniu się IBM-u na 13 niezależnych finansowo oddziałów, zarząd IBM Technology Product Division podjął zrozumiałą w nowej sytuacji decyzję: półprzewodniki będą sprzedawane innym oddziałom IBM po cenie rynkowej, a nie po cenie produkcji. Zmusi to je do "szukania na rynku najlepszego sprzętu po najlepszej cenie", tak jak przewiduje umowa podpisana przez wszystkie oddziały IBM. To oznacza, że produkty IBM mogą w przyszłości zawierać komponenty pochodzące od rozmaitych wytwórców. Decyzja TPD prawdopodobnie wzmocni pozycję finansową tego oddziału i zwiększy jego obroty. Wynosiły one dotąd 8 mld USD rocznie z tytułu sprzedaży półprzewodników, a teraz mogą być o kilkanaście procent wyższe. Jednocześnie inne oddziały znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ będą musiały znaleźć nowych dostawców albo płacić wyższe ceny. W okresie wojny cenowej jest to niebezpieczna perspektywa.


TOP 200