Centrum testów oprogramowania Onwelo

Onwelo Test Factory Center umożliwia wykonanie kompleksowych testów systemu IT przed jego wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Centrum testowe Onwelo umożliwia zarządzanie procesem testów obejmującym etapy planowania, przygotowania i przeprowadzania testów integracyjnych, systemowych oraz akceptacyjnych. Testy są przeprowadzane w centrum testowym lub u klienta, zgodnie z funkcjonującym w firmie modelem infrastruktury.

Usługa jest wykonywana przez doświadczony zespół inżynierów Onwelo wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę i narzędzia.

„Połączenie właściwych procesów, kompetencji, zarządzania oraz narzędzi testowych w jednym miejscu umożliwia maksymalizację korzyści dla klienta. Oznacza także brak rozmytej odpowiedzialności, bo przejmujemy odpowiedzialność za cały obszar testów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować bardzo wysoką jakość i minimalizację ryzyka dla klientów” zapewnia Sebastian Kołaciński, dyrektor Onwelo Test Factory Business Unit.

W ramach świadczonych usług, specjaliści Onwelo mogą opracować i wdrożyć strategię testów, albo zweryfikować i zoptymalizować strategie stworzoną wcześniej. Inżynierowie Test Factory Center przeprowadzają ocenę i audyt istniejących procesów oraz narzędzi testowych, a także opracowują szczegółowe plany dla różnych rodzajów testów. Mogą one obejmować zarówno testy eksploracyjne, jak również oparte na scenariuszach i przypadkach testowych.

Metodyka testów jest zgodna ze standardami ISTQB i wykorzystuje automatyzację procesu testowania.

„W naszym centrum przygotowujemy i przeprowadzamy testy zarówno w metodyce waterfall, jak i w metodykach zwinnych. Testy są prowadzone w oparciu o uzgodnione wskaźniki KPI. Centrum kieruje usługi do szerokiego spektrum sektorów, takich jak np. finanse, przemysł czy handel” mówi Sebastian Kołaciński.


TOP 200