Centrum otwarte i nagrodzone

W minionym tygodniu odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Centrum mieści się w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Ośrodek powstał głównie z funduszy KBN.

W minionym tygodniu odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Centrum mieści się w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Ośrodek powstał głównie z funduszy KBN.

Komputery zainstalowane w centrum już teraz obsługują projekty obliczeniowe nie tylko ze środowiska warszawskiego. Połowa obciążenia pracy komputerów będzie przeznaczona na obsługę projektów z całej Polski. Jednym z przyszłych projektów, jakie w swoich planach ma ICM, jest instalacja kluczowych baz danych naukowych (MDL, Beilstein, Chemical Abstracts i in.) oraz udostępnianie ich środowisku naukowemu w całym kraju.

"Moje kontakty z ICM nauczyły mnie, że Cray nie jest tylko dostawcą sprzętu" - mówił obecny na uroczystości Carl W. Diem, wiceprezydent Cray Research Inc. - "Nasza firma jest zainteresowana współpracą z ICM przy realizacji niektórych projektów związanych z wizualizacją".

Carl W. Diem przekazał na ręce profesorów - dyrektora ICM Marka Niezgódki i dyrektora ds. naukowych ICM Bogdana Lesynga dyplom jako nagrodę, przyznaną ICM-owi przez Computerworld Smithsonian Awards w kategorii zastosowań naukowych. Kandydaturę ICM do nagrody zgłosił właśnie Cray Research (szerzej o nagrodach pisaliśmy na łamach ComputerworldaW nr 23 z 5 czerwca br.).

ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski.

Nominowane do nagrody przez Cray Research, zostało finalistą Computerworld Smithsonian Award za rok 1995 w kategorii NAUKA.

ICM zostało finalistą za osiągnięcia w zakresie technik wizualizacyjnych oraz rozwiązań software'owych umożliwiających realizację symulacji komputerowej dynamiki reakcji enzymatycznych na kwantowo-klasycznym poziomie opisu.


TOP 200