Centrum certyfikacji dla energetyki

Na mocy umowy między E-Telbank i Energo-Tel powstało Centrum Certyfikacji Energetyki Energocert.

Na mocy umowy między E-Telbank i Energo-Tel powstało Centrum Certyfikacji Energetyki Energocert.

Od czerwca br. Centrum oferuje firmom z branży energetycznej pakiet usług, w skład którego wchodzi certyfikat podpisu elektronicznego. Certyfikaty - oprócz podstawowej funkcjonalności e-podpisu - umożliwiają również dostęp do serwisu Energetyka.Net, a w przyszłości będą także podstawą do udziału w szkoleniach na platformie e-learningowej w tym serwisie. "Chcemy, aby e-podpis usprawnił kontakty biznesowe w branży energetycznej" - mówi Tomasz Bendlewski, prezes Energo-Tel.


TOP 200