Centrum aplikacji

Microsoft rozszerzy architekturę Windows DNA o serwer AppCenter, ułatwiający zarządzanie rozproszonymi aplikacjami.

Microsoft rozszerzy architekturę Windows DNA o serwer AppCenter, ułatwiający zarządzanie rozproszonymi aplikacjami.

W założeniu oprogramowanie AppCenter ma pozwolić na traktowanie grupy serwerów tak, jak jednej maszyny. Jak mówi Paul Maritz, wiceprezes firmy, dzięki AppCenter grupa serwerów PC osiągnie wydajność zbliżoną do komputerów mainframe.

Więcej kontroli

AppCenter Server, oprócz ustalania wspólnych praw dostępu czy innych standardowych operacji administracyjnych, ma umożliwić replikowanie aplikacji pomiędzy serwerami WWW . Będzie też zdalnie rejestrować komponenty aplikacji i usuwać niepotrzebne składniki.

Według Microsoftu, aby AppCenter wykrywał wszystkie zmiany w aplikacji i w razie potrzeby instalował zmienione elementy w całej grupie serwerów, wystarczy ustalić serwer publikujący aplikację i określić grupę komputerów, na których dana aplikacja ma być zainstalowana. Należy podkreślić, że Microsoft umożliwił już centralne zarządzanie komponentami np. MTS (Microsoft Transaction Server). Jednak aby wprowadzić zmiany w aplikacji (np. wersję składnika), należy ją zmieniać w każdym serwerze.

Ważną cechą AppCenter Server będzie możliwość monitorowania stanu serwerów internetowych. Korzystając z technologii COM+, AppCenter może wyrównywać obciążenia serwerów bądź przekierowywać żądania, tak by klienta obsługiwał sprawny serwer. Microsoft twierdzi, że takie działanie będzie niezauważalne dla aplikacji czy komputera klienta.

Pomoc dla programistów

AppCenter ma zawierać wsparcie dla programistów. Dzięki mechanizmom monitorowania sieci łatwo można wykrywać wąskie gardła aplikacji czy ustawiać specjalne, testowe warunki pracy. AppCenter będzie mógł sztucznie zwiększać obciążenie sieci tak, by można było oszacować wymagania sprzętowe dla maksymalnie wykorzystywanej aplikacji.

Microsoft planuje tak zintegrować nowy serwer z zestawem narzędzi programistycznych Visual Studio, by już w procesie pisania aplikacji można było korzystać z możliwości testowania wbudowanych w AppCenter.

AppCenter Server ma być dostępny w II kwartale 2000 r. Nie są jeszcze znane zasady licencjonowania tego narzędzia.


TOP 200