Centrum Usług Informatycznych Roche zwiększy zatrudnienie

Warszawskie Centrum Usług Informatycznych Roche, które specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla farmaceutycznego koncernu zmienia siedzibę po pięciu latach działania i planuje zwiększyć zatrudnienie.

Ośrodek Roche zatrudnia blisko 200 specjalistów zarządzających systemami, rozwijających aplikacje i testujących oprogramowanie. Do końca roku liczba pracowników wzrośnie do 230 specjalistów.

Z oprogramowania produkowanego przez warszawskie centrum korzysta kilkadziesiąt oddziałów Roche na całym świecie m.in. w badaniach klinicznych nad nowymi lekami. Centrum przygotowuje także platformy do budowy portali internetowych dotyczących chorób czy leków, programy wspierające produkcję leków w sterylnych i bezpiecznych warunkach oraz oprogramowanie wspomagające wewnętrzne procesy firmy.


TOP 200