Centrum Szkoleniowe HP

Od dwóch lat działa w Warszawie Centrum Szkoleniowe Hewlett-Packard Polska. Oferta szkoleń adresowana jest do wszystkich użytkowników systemów otwartych, nie tylko użytkowników systemów komputerowych produkcji HP. Centrum kształci kadrę kierowniczą oraz pracowników działów informacji renomowanych firm polskich i zagranicznych. Z usług firmy skorzystały m. in. takie instytucje jak NBP (całość kadry informatycznej), Kancelaria Sejmu, PBI, WBK, BPH, BGŻ, PKO, Creditanstalt.

Od dwóch lat działa w Warszawie Centrum Szkoleniowe Hewlett-Packard Polska. Oferta szkoleń adresowana jest do wszystkich użytkowników systemów otwartych, nie tylko użytkowników systemów komputerowych produkcji HP. Centrum kształci kadrę kierowniczą oraz pracowników działów informacji renomowanych firm polskich i zagranicznych. Z usług firmy skorzystały m. in. takie instytucje jak NBP (całość kadry informatycznej), Kancelaria Sejmu, PBI, WBK, BPH, BGŻ, PKO, Creditanstalt.

Dział Usług Komputerowych Hewlett-Packard Polska, w skład którego wchodzi Centrum Szkoleniowe, uzyskał certyfikaty jakości ISO 9000 i ISO 9001, wydane przez Europejską Sieć Organizacji Jakości EQNet oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. Warszawa, ul. Newelska 6, tel. 37 50 65


TOP 200