Centrum Kryzysowe zajmie się monitoringiem problemu roku 2000

Prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, podpisany zostanie projekt rozporządzenia powołujący pełnomocnika rządu ds. problemu roku 2000. Wszystko wskazuje, iż jego wyboru dokona Premier Rady Ministrów.

Prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, podpisany zostanie projekt rozporządzenia powołujący pełnomocnika rządu ds. problemu roku 2000. Wszystko wskazuje, iż jego wyboru dokona Premier Rady Ministrów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło wykorzystać działające już Centrum Kryzysowe do monitorowania zagrożeń i informowania o problemie roku 2000. Postanowiono nie tworzyć nowych jednostek organizacyjnych. Pieniądze uzyskane z Banku Światowego (500 tys. USD), a przeznaczone na stworzenie centrum informacyjnego i centrum monitoringu, zostaną wykorzystane na dofinansowanie działalności Centrum Kryzysowego.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) powołał grupę ekspertów, która ma przedstawić diagnozę zagrożeń, jakie dla polskiej gospodarki niesie rok 2000. Jej raport związany jest ze złożonym do KERM wnioskiem premiera Janusza Tomaszewskiego o dofinansowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu roku 2000. W pracach zespołu czynnie uczestniczą przedstawiciele MSWiA, które jest inicjatorem podjętych działań.


TOP 200