Centrum Inguś

W Katowicach powołano Centrum Upowszechniania Bankowości Elektronicznej. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytety Śląskiego i ING Banku Śląskiego w Katowicach.

Dzięki temu przedsięwzięciu studenci śląskich uczelni będą mieli szanse na zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami bankowymi. Uniwersytet Śląski i ING Bank Śląski będą wspólnie pracowały nad upowszechnianiem wiedzy o kierunkach rozwoju rynków finansowych i bankowości elektronicznej. Nowopowstałe centrum ma pomóc studentom i kadrze dydaktycznej w prowadzonych pracach naukowo-badawczych i programach kształcenia studentów.

Centrum otrzymało nazwę Inguś, jest to skrót od nazw ING i UŚ. Znajduje się ono w centrali Banku Śląskiego w Katowicach. Pomimo, że partnerem ING jest tylko Uniwersytet Śląski centrum będzie otwarte także dla studentów z innych śląskich uczelni.