Centrum Informacji Naukowej w Katowicach z siecią Wi-Fi

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach zbudowano sieć bezprzewodową Wi-Fi.

Projekt zrealizowała firma NextiraOne Polska, która zaprojektowała, skonfigurowała i uruchomiła sieć bezprzewodowego dostępu do internetu dla osób korzystających z CINiBA, a także zapewnia bieżące wsparcie serwisowe.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna inwestycja dwóch katowickich uniwersytetów: Śląskiego i Ekonomicznego, która pełni funkcję biblioteki akademickiej, ośrodka naukowego, edukacyjnego i kulturalnego także dla mieszkańców regionu. Centrum jest wyposażone w ok. 340 komputerów i terminali.

Zadaniem NextiraOne było przygotowanie dostępu do sieci internetowej użytkownikom korzystającym z urządzeń przenośnych. Sieć zapewnia optymalną dla użytkowników przepustowość i dostęp z każdego miejsca w Centrum. Mogą z niej korzystać wszyscy czytelnicy biblioteki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.

Sieć została oparta w całości na urządzeniach i technologii firmy Alcatel-Lucent. Punkty dostępowe sterowane są przez podłączony do serwerów Radius obu uniwersytetów kontroler sieci WLAN. Zapewnia to bezpieczny i autoryzowany dostęp do zasobów CINiBA. Radiolinia łącząca budynek Centrum z głównym budynkiem Uniwersytetu Śląskiego wykorzystuje urządzenia firmy Ubiquity.


TOP 200