Centrum Baana dla S&T

S&T przejmuje krakowskie centrum lokalizacyjne Baana - BEELC.

S&T przejmuje krakowskie centrum lokalizacyjne Baana - BEELC.

"Dzięki temu poszerzamy kompetencje w zakresie rozwiązań w Europie Środkowo-Wschodniej, a w szczególności w Polsce" - powiedział Patrick Flanagan, prezes zarządu . S&T specjalizuje się we wdrożeniach systemów ERP. Pod koniec 2003 r. spółka utworzyła Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe ERP, które zajmuje się rozwojem aplikacji dla przemysłu, a także usługami związanymi z systemami różnych dostawców. BEELC Polska "opiekuje" się zaś polskimi użytkownikami systemów SSA ERP (dawniej Baana). Oferta firmy obejmuje m.in. lokalizację systemów SSA, usługi konserwacji i wsparcia oraz asystę wdrożeniową.


TOP 200