Centralny rozrząd listów

Oprogramowanie firmy Mustang kieruje ruchem zbiorczej poczty elektronicznej.

Oprogramowanie firmy Mustang kieruje ruchem zbiorczej poczty elektronicznej.

Wzrastająca rola serwisu WWW jako interfejsu między firmą a jej klientami nieuchronnie prowadzi do lawinowego napływu listów elektronicznych z zewnątrz. Listy kierowane są z reguły na ogólne konta pocztowe, typu sprzedaż czy marketing. W większych firmach do ich obsługi przestaje wystarczać jeden pracownik. Firma zaś "traci z oczu" takie przesyłki, jeśli są one jedynie przesyłane (forwardowane) na konto konkretnego pracownika. Aby uniknąć takiej sytuacji i bałaganu dla umożliwienia odszukania informacji, jak załatwione zostało konkretne pytanie klienta, potrzebne jest specjalne oprogramowanie, wspomagające obsługę dużej liczby listów elektronicznych.

Internet Message Center (IMC) to serwer, realizujący większość zadań związanych z obsługą zewnętrznej korespondencji. Aplikacja współpracuje z bazą danych MS SQL Server (w której przechowywane są przesyłki pocztowe). Instalacja programu nie należy do łatwych. Trzeba prowadzić ją trzykrotnie - dla serwera, klienta i modułu administracyjnego (System Monitor).

Moduł konfiguracyjny pozwala na utworzenie zbioru otrzymywanych centralnie komunikatów. Są one potem kierowane do użytkowników przypisanych danemu zbiorowi. Użytkownik uzyskuje komunikaty za pomocą jednego polecenia w programie (klienckim) IMC Agent. Są one pobierane w zależności od czasu ich otrzymania albo nadanego priorytetu. W każdej chwili można je z powrotem odesłać do zbioru.

Dostępna lista korespondencji pozwala na podglądanie historii związanej z listem oraz dostęp do wszystkich odpowiedzi. Ponadto można list oznaczyć jako "załatwiony", gdy odpowiedź została udzielona klientowi w sposób nietypowy lub inną drogą niż list elektroniczny. Każdemu przychodzącemu listowi zostaje nadany numer, który jest powiązany z nadawcą i jemu przedstawiony (jako odpowiednik numeru pisma).

Dostępna jest biblioteka standardowych odpowiedzi na najbardziej typowe sprawy i zapytania. Bibliotekę tę można oczywiście przeszukiwać. Moduł agenta może być zintegrowany z programem pocztowym MS Outlook. W przypadku innych systemów można skorzystać z dodatkowego narzędzia IMC Architect, który pozwoli na dodanie odpowiednich komponentów ActiveX i COM.

Istnieje możliwość definiowania różnych zbiorów, do których kierowane są otrzymywane przesyłki. O wyborze konkretnego zbioru może decydować zawartość listu (np. zapytanie dotyczące konkretnego produktu jest kierowane do odpowiedniego specjalisty). Do kontroli zawartości można użyć jednego z języków skryptowych, np. Visual Basica. Ponadto można ustawić filtry eliminujące przesyłki, pochodzące z określonych adresów (np. znane źródła niechcianych przesyłek reklamowych, tzw. spamów). Administrator może dowolnie manipulować przesyłkami w zbiorach, usuwając je lub przesuwając.

Można też modyfikować interfejs programu, korzystając z komponentów JavaBeans. Dostępny applet Javy pozwala na zainstalowanie klienta IMC także na platformie sprzętowej innej niż MS Windows.


TOP 200