Centralny Ośrodek Informatyki zostanie przekształcony w Agencję Informatyzacji

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się informacja o tym, że ruszyły prace nad przekształceniem rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (w skrócie COI) w Agencję Informatyzacji, co w opinii twórców tej idei powinno usprawnić realizację zadań w obszarze informatyzacji państwa.

Grafika: gov.pl

Przekształcona jednostka będzie finansowana ze środków budżetu państwa przeznaczonych na informatyzację, a projektowana ustawa przewiduje iż Agencja będzie działać na podstawie 5-letniej strategii i rocznego planu operacyjnego.

Realizując to zadanie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów postanowiła skierowała do konsultacji projekt ustawy, który zlikwiduje Centralny Ośrodek Informatyki i powoła w jego miejsce Agencję Informatyzacji. Czas na konsultację jest krótki, gdyż uwagi do tego projektu można zgłaszać przez 14 dni. Komentując to zamierzenie Janusz Cieszyński (sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) mówi, „Musimy reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Cyberbezpieczeństwo, sprawne administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu IT wymaga zmiany sposobu organizacji pracy”.

Zobacz również:

  • Niemcy podjęły decyzję: nie chcą w swoich sieciach 5G chińskich produktów

I dodaje, „Do pracy dla Państwa chcemy pozyskiwać ekspertów tworzących wartość dla obywateli – klientów, zaangażowanych i współtworzących innowacyjność w sektorze publicznym. Trendy na rynku pracy nie pozostawiają wątpliwości, że aby pozyskać talenty musimy oprócz dużych i ambitnych projektów oferować warunki podobne do tego, co proponują podmioty komercyjne”.

Podstawowym zadaniem Agencji będzie ochrona, rozwój i utrzymanie najważniejszych systemów informatycznych w państwie, takich jak: profil zaufany, aplikacja mObywatel, rejestr PESEL, rejestr dokumentów paszportowych, platforma e-usług, a także systemy ePUAP i CEPiK. Agencja będzie, podobnie jak dziś Centralny Ośrodek Informatyki zapewniała wsparcie doradcze dla beneficjentów projektów IT realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Będzie również odpowiedzialna za zarządzanie Rządową Chmurą Obliczeniową oraz Krajowym Centrum Przetwarzania Danych. W ramach tej działalności będzie dostarczać innym podmiotom sektora publicznego bezpieczne usługi przetwarzania w chmurze oraz przestrzeń serwerową.

Jednym z celów reorganizacji jest również optymalizacji kosztów, do której ma przyczynić się przewidziana w projekcie możliwość zatrudniania specjalistów IT w formule kontraktowej. Obecnie administracja może pozyskiwać pracowników kontraktowych jedynie w formule tzw. bodyleasingu.

Za wyjątkiem COI żaden inny wyspecjalizowany w obszarze IT podmiot sektora publicznego nie działa obecnie jako instytucja gospodarki budżetowej. Podobne zmiany, polegające na wzmocnieniu instytucji odpowiedzialnych za systemy IT, zostały w ostatnich latach przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia (Centrum e-Zdrowia) czy Ministerstwo Finansów (Centrum Informatyki Resortów Finansów).

Źródło: KPRM

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200