Centralne zarządzanie drukarkami

Novell wprowadził na rynek oprogramowanie Novell Distributed Print Services.

Novell wprowadził na rynek oprogramowanie Novell Distributed Print Services.

Nikt nie wątpi w to, że usługi katalogowe NDS (Novell Directory Services) odcisnęły piętno na systemie sieciowym NetWare i znacznie przyczyniły się do zwiększenia jego bezpieczeństwa. Podobny wpływ na system drukowania będą miały usługi NDPS (Novell Distributed Print Services), które Novell zamierza wprowadzić na rynek jeszcze w tym kwartale.

Nowa technologia zarządzania drukarkami pracującymi w sieci jest "dojrzała", ale jednocześnie dosyć skomplikowana, co powoduje, że opłacalność jej implementacji w początkowym etapie docenią tylko te firmy, które posiadają wiele drukarek sieciowych i w pełni przejdą na NDPS.

Wersja beta Novell Ditributed Print Services prezentuje radykalny odwrót od archaicznej już architektury systemu drukowania znanej z systemu NetWare. NDPS przekształca system drukowania z usługi lokalnej w korporacyjną. NDPS zamiast zarządzać drukarkami podłączonymi do serwerów, implementuje model scentralizowanego zarządzania niezależny w dużej mierze od pracujących w niższej warstwie serwerów. I chociaż w systemie tym także zawarte są funkcje specyficzne dla obsługi serwerów, to używane są one wyłącznie w przypadku obsługi tych drukarek, które podłączone są do nich bezpośrednio (nie są wyposażone w kartę sieciową i nie pracują w sieci). Drukarki sieciowe są w pełni niezależne od serwerów, a wszelkie dodatkowe atrybuty, np. formularze, nie zależą już od serwerów i dostępne są wszystkim użytkownikom i drukarkom (z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień) pracującym w sieci komputerowej.

Nowa jakość

Ten model drukowania w pełni wykorzystuje możliwości oferowane przez system NDS, dzięki czemu eliminuje kilka istotnych problemów związanych z zarządzaniem wydrukiem z poziomu NetWare. Przykładowo: obecnie NetWare wykorzystuje cztery rodzaje obiektów do pełnego opisu drukarki: definicję drukarki (np. wykorzystywane formularze), serwer wydruku, kolejki wydruku oraz drukarki. Jeśli więc zamiarem było stworzenie drukarki sieciowej, obsługującej wiele różnych czcionek i formatów papieru, należało stworzyć wszystkie cztery obiekty i wzajemnie je ze sobą połączyć.

NDPS pracuje w podobnie, z tym że część komponentów nie jest już zupełnie niezależna, ale funkcjonuje raczej jako obiekty sieciowe, które mogą być wykorzystywane przez inne obiekty. Przykładowo: nie jest już konieczne tworzenie formularzy dla każdej z drukarek pracujących w sieci, ale można jednorazowo przygotować formularze, które będą wykorzystywane przez wszystkie drukarki. Proces ten można uprościć, dzięki specjalnemu modułowi do definiowania formularzy dołączanemu do programu NWAdmin. Pozwala to uniknąć konieczności wykorzystywania do tego celu programów PRINTDEF i PCONSOLE.

Dzięki integracji z NDS uzyskuje się jeszcze jedną korzyść - zintegrowany system definiowania atrybutów na poziomie globalnym, drukarki i użytkownika. Atrybuty te dotyczą wielu parametrów, np. sterowników drukarek, czcionek, formularzy, standardowych powiadomień, systemu obsługi kolejek itd. Integracja z NDS umożliwia ponadto scentralizowane zarządzanie uaktualnieniami oprogramowania drukarek i systemów wydruku w całej sieci.

Drukowanie jak po drucie

Jeśli użytkownik zamierza wykonać wydruk, może zrobić to na dwa sposoby: przejrzeć listę dostępnych mu drukarek sieciowych lub też zdefiniować kryteria, jakie ma spełniać drukarka, mająca wydrukować dany dokument, np. musi być kolorowa i drukować na stronach o formacie A3. Po wybraniu odpowiedniej drukarki, na komputerze użytkownika od razu zostanie zainstalowany odpowiedni sterownik wraz z pełnym opisem konfiguracji drukarki (zarówno sterownik, jak i wszystkie niezbędne atrybuty przechowywane są w obiekcie drukarki). Jeśli więc firma posiada dużą liczbę klientów sieciowych, to taki model obsługi usług drukowania jest dla niej niezwykle przydatny. Klienci sieciowi konfigurują się bowiem sami, dopasowując się do odpowiedniej drukarki, a administrator nie musi już manualnie instalować wszystkich niezbędnych sterowników na każdym z komputerów.

Aby jednak osiągnąć taką prostotę obsługi, należy przeznaczyć dużo czasu na zmianę architektury sieci komputerowej i dokładne, ponowne opisanie wszystkich drukarek pracujących w sieci NetWare. Na niekorzyść działa także brak niezbędnego wsparcia ze strony producentów tych urządzeń. Chociaż NDPS był opracowywany wspólnie z Hewlett-Packardem i Xeroxem, to na rynku istnieje wielu innych producentów drukarek, którzy nie wykorzystują potencjału nowej architektury drukowania.

Dzięki temu, że NDPS potrafi obsłużyć system kolejkowania NetWare, użytkownik może wykorzystywać obie architektury systemu wydruku (NDPS i starą) podczas migracji z jednej do drugiej. Nie musi ona być tania i prosta, aczkolwiek z pewnością w przypadku dużych firm okaże się opłacalna.


TOP 200