Centralna ochrona dla firm

IBM otworzył we Wrocławiu nowe Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest wsparcie techniczne dla klientów w analizie zagrożeń i zarządzania potencjalnie groźnymi sytuacjami.

Konsultanci zatrudnieni w Operacyjnym Centrum Bezpieczeństwa (ang. Security Operations Center) będą monitorowali wszelkie pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa sieciowego globalnych klientów IBM i reagowali na nie. Poza analizą wrocławskie Centrum ma zapewniać też inne usługi, m.in. zarządzanie urządzeniami i monitorowanie stanu infrastruktury. Podstawowym zadaniem jest zatem pobieranie informacji o pracy zapór sieciowych i zarządzanie nimi, wykrywanie i przeciwdziałanie incydentom związanym z naruszeniem bezpieczeństwa w organizacji, a także kontrolowanie stanu aktualności oprogramowania w urządzeniach zabezpieczających sieć klienta.

W przypadku ataku podstawowym zadaniem jest podjęcie działań proaktywnych. Jeśli atak uda się wykryć odpowiednio wcześnie, to można go zablokować, dzięki czemu uda się uniknąć szkód w chronionych systemach. Jeśli jednak dojdzie do ataku, niezbędne są działania reaktywne, polegające na dochodzeniu przyczyn naruszenia bezpieczeństwa, określeniu drogi i sposobu ataku, użytych narzędzi i możliwych szkód. Wymienione zadania są realizowane na bieżąco przez wrocławski ośrodek. Dzięki temu, że załoga specjalistów IBM pracuje w Centrum 24 godziny na dobę, działania w przypadku ataku można podjąć bardzo szybko.

Wrocławskie Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa to dziesiąty ośrodek IBM tego typu na świecie. Pozostałe funkcjonują w Atlancie, Detroit, Boulder w stanie Colorado, Toronto, Brukseli, Tokio, Brisbane w Australii, Hortolandii w Brazylii oraz Bangalore w Indiach. Wszystkie zapewniają bezpieczeństwo licznym elementom systemów krytycznych, instalacji elektrycznej, systemom przetwarzania danych oraz łączy komunikacyjnych.

Niekiedy ataki cybernetyczne są powiązane z sytuacją polityczną kraju, w którym znajduje się klient IBM. Przykładem są ataki "hacktywistów", połączone z demonstracjami na ulicach miast. Aby można było przygotować przedsiębiorstwo na taki atak, należy analizować na bieżąco zmiany sytuacji politycznej w różnych krajach. Właśnie z tego powodu na jednym z trzech dużych monitorów wyświetlany jest telewizyjny kanał informacyjny.

Otwarciu Centrum we Wrocławiu towarzyszy publikacja najnowszego raportu IBM X-Force Mid-Year Trend and Risk.


TOP 200