Centrale nowej generacji

Trzy towarzystwa telekomunikacyjne: Siemens (D), GBC-Ples-sey Telecommunications (GB) i Stromberg-Carlson (USA) podały do wiadomości, że od pewnego czasu prowadzą prace nad nowego typu cyfrowymi centralami telefonicznymi.

Trzy towarzystwa telekomunikacyjne: Siemens (D), GBC-Ples-sey Telecommunications (GB) i Stromberg-Carlson (USA) podały do wiadomości, że od pewnego czasu prowadzą prace nad nowego typu cyfrowymi centralami telefonicznymi. Centrale te pozwolą nie tylko na łączność głosową, ale i na przekaz wideo, nie mówiąc już o skutecznej transmisji danych. Zakłada się, że prace potrwają do 1995 roku. Jak oświadczył Karl-Heinz Ka-ske (Siemens), prace nad centralami nowej generacji pochłoną od 1 do 2 mld USD. Jedna firma nie udźwignęłaby takich nakładów.


TOP 200