Centrala telefoniczna ELNIX CTL 104

Założenie telefonu w naszym domu ciągle jeszcze traktujemy jako wydarzenie ogromnej rangi, na które czekaliśmy z niecierpliwością niekiedy nawet przez kilkanaście lat. Mimo wielkiego postępu w podłączaniu do linii telefonicznych nowych abonentów przez TP S.A., Polska ciągle pozostaje na odległym miejscu wśród krajów Europy. Warto jednak wiedzieć, że sam dostęp do krajowej sieci telefonicznej można wzbogacić o całkiem nowe możliwości, wykraczające poza standardowe usługi telekomunikacyjne, a także umożliwić korzystanie z przyznanej linii kilku użytkownikom.

Założenie telefonu w naszym domu ciągle jeszcze traktujemy jako wydarzenie ogromnej rangi, na które czekaliśmy z niecierpliwością niekiedy nawet przez kilkanaście lat. Mimo wielkiego postępu w podłączaniu do linii telefonicznych nowych abonentów przez TP S.A., Polska ciągle pozostaje na odległym miejscu wśród krajów Europy. Warto jednak wiedzieć, że sam dostęp do krajowej sieci telefonicznej można wzbogacić o całkiem nowe możliwości, wykraczające poza standardowe usługi telekomunikacyjne, a także umożliwić korzystanie z przyznanej linii kilku użytkownikom.

Takie dodatkowe usługi oferują abonenckie centrale telefoniczne, z którymi spotykamy się prawie zawsze w pracy, a możemy korzystać z nich także w domu. Przykładem małej centralki, która może być zostosowana w małej instytucji oraz w większym domu, jest centralka ELNIX CTL 104. Stanowi ona atrakcyjną propozycję dla biur, które przez jedną linię miejską mogą podłączyć 4 aparaty wewnętrzne oraz dla właścicieli dużych mieszkań lub willi, a także dla zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy przy braku tzw. "wolnych numerów w centrali" mogą korzystać ze wspólnego numeru telefonicznego.

Obsługa i programowanie centralki

Konstrukcja centralki ELNIX CTL umożliwia jej zaprogramowanie z pierwszego aparatu wewnętrznego lub z komputera. Przy programowaniu funkcji centralki występują dwa stany, programowanie ogólnodostępne i programowanie funkcji zastrzeżonych. To ostatnie możliwe jest jedynie po podaniu tajnego kodu, który jest ustalany przez użytkownika. Jeżeli programujemy centralkę z aparatu telefonicznego, o jej stanie informują nas komunikaty na umieszczonym w centralce wyświetlaczu.

Znacznie wygodniej jest oprogramować centralkę za pomocą podłączonego do niej komputera. Połączenie następuje przez gniazdo RS 232. Do tego samego gniazda można ewentualnie podłączyć drukarkę (np. MEFKA), na której uzyskuje się wydruki rejestracji rozmów i ich taryfikacji. Oprogramowanie do komputera sprzedawane jest osobno, może ono pracować na każdej maszynie typu PC pod systemem DOS lub Windows. Program komputerowy jest łatwy w obsłudze i tak skonstruowany, że prowadzi użytkownika przez kolejne poziomy uruchamiania różnych funkcji centralki. Niewątpliwie zaprogramowanie centralki z komputera jest łatwiejsze, umożliwia także zapisanie zarówno stanu centralki, jak i danych rejestracyjnych oraz ich wydruk.

Wykonanie połączenia i odbieranie rozmów

Każda centralka przede wszystkim musi umożliwić połączenia zewnętrzne oraz odbiór połączeń przychodzących. Obie z tych funkcji mogą być ograniczone lub wzbogacone przez odpowiednie zaprogramowamie centralki. Przy odbieraniu rozmowy oraz podczas połączenia można skonsultować się z innym numerem wewnętrznym lub utworzyć połączenie konferencyjne, czyli możliwość jednoczesnej rozmowy kilku osób. Jeżeli akurat zajęta jest linia zewnętrzna, odpowiednie zaprogramowanie spowoduje, że o jej zwolnieniu zostaniemy powiadomieni uzyskując od razu dostęp do linii miejskiej.

Z centralką ELNIX CTL mogą współpracować dowolne telefony wewnętrzne, zarówno w trybie łączenia impulsowego, jak i tonowego. Sygnały generowane przez telefony wewnętrzne są automatycznie przetwarzane na taki tryb pracy, w jakim pracuje centrala miejska. Ustalenie czy centrala miejska przyjmuje impulsy, czy tony i odpowiednie do tego ustawienie centralki wykonuje się w prosty sposób przez wykręcenie dwu numerów z pierwszego aparatu wewnętrznego. Pełna dowolność w stosowaniu różnych typów aparatów wewnętrznych oraz w ustaleniu trybu współpracy z centralą nadrzędną powoduje, że centralka ELNIX CTL znajduje zastosowanie w każdym ustawieniu łączy telekomunikacyjnych. Przy ustawieniu pracy centrali w taki sposób, że telefony wewnętrzne działają w trybie tonowym, a połączenie z centralą miejską w trybie impulsowym, nie należy się zbytnio spieszyć z wybieraniem numerów połączenia, bowiem centralka musi mieć trochę czasu, aby je odpowiednio przetworzyć.

ELNIX CTL wyposażona jest w pamięć, która umożliwia utworzenie dla każdego z czterech aparatów wewnętrznych odrębnej listy 9 numerów telefonów o długości do 16 cyfr każdy. Można więc stworzyć własną listę najczęściej używanych telefonów, których numery łączone są automatycznie po wybraniu tylko dwu cyfr na aparacie wewnętrznym. Powtórne połączenie ostatnio wybieranego numeru uzyskuje się bezpośrednio (bez wybierania "miasta"). Również bezpośrednio następują połączenia na numery alarmowe zaczynające się od "9".

Telefon jako kalendarz, niańka, budzik i włącznik urządzeń

Centralka ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego, który m.in. umożliwia zaprogramowanie dzwonienia o określonej porze przez wybrany telefon wewnętrzny. Jeżeli użyjemy tej funkcji jako budzika, to można zaprogramować budzenie codzienne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt przypadających w środku tygodnia. W centralce można bowiem umieścić informacje o datach świąt przypadających w danym roku. Na wyświetlaczu, jeżeli centralka nie pracuje, pokazywana jest zawsze data i godzina. Budzenie, także jednorazowe, można zamówić z każdego aparatu wewnętrznego. Warto zaznaczyć, że funkcja centralkowego budzika działa w trybie 24-godzinnym, czego nie potrafią popularne budziki mechaniczne.

Jako niańki możemy użyć każdego aparatu telefonicznego, ale najlepiej w tej roli spisuje się aparat głośno mówiący. Odpowiednia funkcja umożliwia podsłuchiwanie, co dzieje się w pomieszczeniu w którym zainstalowany jest jeden z telefonów wewnętrznych (np. w pokoju dziecka). Jednocześnie z innych aparatów można korzystać normalnie.

Wbudowany w centralkę ELNIX CTL zegar umożliwia także automatyczne włączanie i wyłączanie różnych urządzeń elektrycznych zgodnie z zaplanowanym przez nas harmonogramem. Włączanie i wyłączanie w pewnych godzinach światła lub radia symuluje obecność kogoś w domu.

Centralka jako stróż

ELNIX CTL wyposażona jest w funkcje systemu alarmowego, które umożliwiają obsługę umieszczonych w domu lub poza nim czujników alarmowych. Cztery niezależnie działające obwody alarmowe po uaktywnieniu się czujników (zamknięciu obwodu alarmowego) powodują włączenie na 3 minuty sygnalizatora lub innego urządzenia zewnętrznego, charakterystyczne, również 3-minutowe dzwonienie aparatów telefonicznych podłączonych do centralki, zarejestrowanie w pamięci centrali danych stanu alarmowego (data, godzina, nr czujnika). Najważniejsze jest jednak to, że po włączeniu alarmu centralka dzwoni pod dwa uprzednio zaprogramowane numery miejskie, przekazując sygnał alarmowy. Po 10-minutowej przerwie następuje ponowna trzyminutowa sygnalizacja alarmu i cykl ten powtarza się aż do wyłączenia funkcji alarmu. Alarmy można ustawić jako natychmiastowe lub zwłoczne (dające czas na opuszczenie pomieszczenia lub wyłączenie funkcji). Włączenie/wyłączenie alarmu wymaga podania tajnego, uprzednio zaprogramowanego kodu. Trzykrotna pomyłka powoduje zablokowanie systemu w jego aktualnym stanie na 15 minut.

Centralka obsługuje także domofon, po jego podłączeniu rozmowa przez domofon i zdalne otwarcie zamka elektrycznego możliwe jest z każdego aparatu wewnętrznego, nawet podczas prowadzenia innej rozmowy.

Układ "antypiracki"

Centralka ELNIX CTL ma wbudowany specjalny układ scalony, który sprawdza impedancję linii zewnętrznej na całej długości od centralki do centrali miejskiej. Po podłączeniu się "pirata" do linii zewnętrznej następuje zmiana impedancji rejestrowana przez ten układ. Następuje blokada centrali miejskiej w taki sposób, że "pirat" nie ma możliwości uzyskania połączenia. ELNIX CTL jest chyba jedyną małą centralką, w której układ "antypiracki" stanowi integralną część jej budowy. Próbowałem podłączyć dodatkowy telefon między centralką a centralą miejską. Układ "antypiracki", tak jak i inne funkcje, działa bezbłędnie.

Rachunek za rozmowę? Przedstawiamy natychmiast!

Centrala ELNIX CTL ma rozbudowany system rejestracji i taryfikacji przeprowadzanych rozmów. Rejestracja obejmuje nr aparatu wewnętrznego, datę, godzinę i czas przeprowadzonego połączenia oraz numer, do którego dzwoniono. Bufor rejestratora obejmuje do 1000 przeprowadzonych rozmów, co na ogół z zapasem wystarcza na rejestrowanie i rozliczanie rozmów w cyklu miesięcznym. W dowolnym momencie rejestracja może być przeprowadzana od początku. Dane z rejestracji są podstawą do systemu taryfikacji, który jest zaprogramowany przez użytkownika.

System taryfikacji obejmuje naliczanie należności za połączenia każdego z telefonów wewnętrznych lub zbiorczego dla całej centralki. Podczas programowania centrali ELNIX CTL jej użytkownik wprowadza dane dotyczące stref czasowych taryfikacji (np. ulgi za połączenia nocne i świąteczne) oraz prefiksów (pierwszych cyfr wybieranego połączenia), które informują o odległości, a co za tym idzie i o częstotliwości występowania impulsów naliczających. Obecnie w połączeniach krajowych występują trzy strefy odległościowe, a największa z nich obejmuje połączenia na odległość powyżej 100 km. Oznacza to, że przykładowo, podczas rozmów z Warszawy do Kielc płacimy tyle samo, jak przy rozmowach z abonentami w Szczecinie, Bielsku-Białej czy Przemyślu. Połączenia międzynarodowe liczone są wg odrębnych taryf. Tabele prefiksów są zróżnicowane, a niezbędne informacje uzyskać można w Rejonowych Urzędach Telekomunikacyjnych.

ELNIX CTL informuje krótkim sygnałem dźwiękowym na 15 s przed mającym nastąpić zaliczeniem impulsu. Funkcja ta działa tylko przy połączeniach, podczas których impulsy zliczające są generowne co kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Przy połączeniach międzynarodowych nie musimy słuchać ciągłego popiskiwania, ale impulsy taryfikujące są nadal rejestrowane i trzeba będzie za nie zapłacić.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych otrzymujemy z centralki ELNIX CTL informacje o kosztach przeprowadzanych rozmów. Po podłączeniu drukarki (RS 232) lub komputera wszystkie dane można wydrukować. Wydruk taki niestety nie stanowi podstaw do kwestionowania wysokości otrzymanego rachunku za usługi telefoniczne. Jest natomiast bardzo przydatny dla orientacji, dlaczego tyle płacimy za telefon. Jest to więc idywidualny system pre-bilingowy, którego dane powinny być identyczne z otrzymywanymi z centrali miejskiej informacjami bilingowymi (jeżeli centrala miejska może takie dane nam przysłać).

Centralka ELNIX CTL standardowo wyposażona jest w układ zasilania awaryjnego, do którego należy jedynie podłączyć akumulator 12 V. Niezależnie od tego układu w przypadku braku napięcia zasilającego centralkę rozmowy są możliwe przez pierwszy aparat wewnętrzny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200