Centra danych dla zwinnego biznesu


Tradycyjne centra danych są zbyt statyczne, nieelastyczne i kosztowne, biorąc pod uwagę potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Jednak nowe technologie wirtualizacyjne pozwalają uelastycznić stare struktury i odświeżyć wszystkie kluczowe elementy centrum danych – pamięć masową, serwery i poszczególne komponenty sieciowe. W efekcie, biznes staje się bardziej zwinny.

Wirtualizacja jest obecna w centrach danych od lat. Powody są jasne: zmniejszenie kosztów, uproszczona administracja i wyższa dostępność. Dlatego ten trend będzie przybierał na sile. Przy tym nie tylko serwery będą poddawane wirtualizacji, lecz także systemy klienckie, aplikacje oraz bazy danych. Postępująca wirtualizacja sprzętowa zapewnia firmom niezbędną dzisiaj elastyczność.

„Półśrodki już nie wystarczają” – wyjaśnia Badanie IDC Study Software-Defined Infrastructure 2016. Obecnie chodzi o „łączenie potencjału tych rozwiązań i technologii w infrastrukturze definiowanej programowo w celu zwiększenia wydajności IT”.

Infrastruktura definiowana programowo wymaga od biznesu wyzwolenia się od sprzętowego uzależnienia. Definiowane programowo X nie jest ograniczone do wirtualizacji wybranych komponentów, takich jak serwer, klient czy baza danych. Wirtualizacja jest znacznie bardziej złożona, dojrzała – obejmuje podstawowe komponenty centrum danych. Litera X oznacza samo centrum danych, ponieważ staje się ono definiowanym programowo centrum danych (SDDC).

Fundamentalną cechą SDDC jest inteligentne łączenie różnorodnych zasobów, które dostarczane są do centrum danych za pośrednictwem zintegrowanych usług. Jest to możliwe dzięki temu, że komponenty sprzętowe łączone są w pule, agregowane, a potem elastycznie udostępniane w postaci usług programowych.

Zagregowane usługi mogą być następnie łączone z wykorzystaniem funkcji dostarczania, automatyzacji i monitorowania, które działają zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Konektory oraz interfejsy API (Application Programming Interfaces) pozwalają na rozszerzenie aplikacji na usługi prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej.

Korzyści programowego definiowania

Centra danych, w których centralną rolę odgrywa oprogramowanie, są dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej. Wynika to z faktu, że współczesne aplikacje są coraz bardziej optymalizowane pod kątem internetu, sieci społecznych i urządzeń mobilnych. SDDC stanowi doskonały fundament technologiczny, pozwalający zaspokoić te potrzeby. Sprawdza się, ponieważ zapewnia dużą elastyczność oraz – teoretycznie – nieograniczoną skalowalność. Jest także łatwe do zarządzania. Przykładowo, umożliwia organizacjom błyskawiczne uruchamianie aplikacji biznesowych, które wymagają szybkiego udostępnienia zasobów centrum danych.

SDDC ułatwia również życie specjalistom IT, którzy często nie są w stanie zaspokoić na czas wymagań innych działów w zakresie zasobów informatycznych. W SDDC potrzeba zwykle tylko jednego pracownika do zarządzania serwerem, pamięcią masową i sieciami. Jeśli infrastruktura IT jest centralnie zarządzana, łatwiej spełnić wymagania. Zasoby są bowiem dopasowane do zapotrzebowania ze strony aplikacji czy usług, niezależnie od tego, czy znajdują się one we własnej, tradycyjnej infrastrukturze czy prywatnej albo publicznej chmurze.

Ponadto, stworzenie SDDC zmniejsza nakład czasu i wysiłku na administrację. Spadają koszty, a alokacja zasobów IT jest uproszczona. Ma to duże znaczenie, ponieważ dotychczas zarządzanie centrum danych było uznawane za największe centrum kosztów.

Przy tym, poziom niezawodności SDDC jest znacząco wyższy niż w przypadku tradycyjnego centrum danych. Architektura bazująca na oprogramowaniu dobrze radzi sobie z awariami sprzętowymi. Zapewnia redundancję w postaci przejmowania obciążenia oraz odporność na błędy w problematycznych obszarach IT. Wszystko to przy mniejszych kosztach.

Oprogramowanie odpowiada za to, że w przypadku awarii komponentu sprzętowego, dotknięte aplikacje zostaną przeniesione na inne serwery w centrum danych. Ma to pozytywny wpływ na poziom dostępności systemu, ponieważ czas potrzebny na jego odtworzenie jest zminimalizowany.

Szeroka oferta produktowa Lenovo

Lenovo oferuje szerokie wsparcie użytkownikom zainteresowanym budową SDDC – niezależnie od tego, czy klient potrzebuje kompletnego SDDC, pamięci definiowanej programowo czy dedykowanego rozwiązania.

Już w 2015 r. Lenovo i Nutanix nawiązały relacje partnerskie, mające na celu tworzenie infrastruktur hiperkonwergentnych. Nutanix stworzył rozwiązanie programowe, które wirtualizuje najważniejsze komponenty centrum danych, takie jak pamięć masowa oraz sieć, a następnie udostępnia je jako zintegrowany system. Wykorzystując to rozwiązanie, firmy partnerskie oferują, tak jak Lenovo, kompletne SDDC oraz wsparcie na etapie wdrożenia.

Linia produktów Lenovo Converged HX jest wyposażona w oprogramowanie Nutanix XCP (Xtreme Computing Platform). Oprogramowanie dostarczone przez lidera na rynku rozwiązań hiperkonwergentnych jest integrowane na gwarantującym niezawodność i skalowalność serwerze Lenovo. W ten sposób połączone zostają oferowane dotychczas oddzielnie komponenty – pamięć masowa, serwer oraz hiperwizor.

Oprogramowanie samodzielnie określa przeznaczenie maszyny wirtualnej na hiperwizorze, dzięki czemu infrastruktura staje się niewidoczna dla użytkowników IT.

Jeśli klient nie potrzebuje kompletnego SDDC albo woli ograniczyć się do nowoczesnego rozwiązania pamięci masowej, wówczas dobrą alternatywą jest pamięć masowa definiowana programowo. Realizacja tego scenariusza jest możliwa dzięki aliansom strategicznym zawartym przez Lenovo z firmami Nexenta oraz Cloudian. Pozwoliło to na zintegrowanie aplikacji SDS tych firm na sprzęcie Lenovo. Rozwiązania weszły w skład linii produktów StorSelect.

Ponadto, Lenovo skoncentrowało się teraz na stworzeniu nowej, jeszcze lepszej wersji swojego sieciowego systemu operacyjnego (NOS). Nowy Cloud NOS ma stanowić kluczowy element SDDC. Jest bowiem projektowany z myślą o zapewnieniu wsparcia firmom w zakresie budowy i zarządzania własnym SDDC.

Wreszcie, jeśli klient poszukuje raczej rozwiązania zindywidualizowanego, a nie gotowego produktu, takiego jak te wymienione wcześniej, Lenovo rekomenduje architekturę SDDC VMware. Ta propozycja polega na wykorzystaniu oprogramowania VMware oraz następujących systemów Lenovo:

  • serwera Lenovo System x3550 M5,
  • serwera Lenovo System x3650 M5,
  • adaptera Emulex 10 GbE,
  • przełącznika Lenovo RackSwitch G8272,
  • przełącznika Lenovo RackSwitch G8264CS,
  • przełącznika Lenovo RackSwitch G8052,
  • adaptera 8 Gb Fibre Channel,
  • przełącznika Lenovo SAN-Switch,
  • pamięci masowej Lenovo Storage V3700 V2.

Zwinny biznes

Wdrożenie rozwiązań SDDC, takich jak to oferowane przez Nutanix, przynosi wiele korzyści. Prekonfigurowane urządzenie dedykowane z komponentami serwerowymi, sieciowymi i pamięcią masową, doskonale zintegrowane, to zarówno ograniczenie złożoności, jak i wymagań względem przestrzeni fizycznej. Nie jest to możliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem konwencjonalnych centrów danych.

Co jednak ważniejsze dla organizacji IT, to fakt, że rozwiązanie Nutanix ogromnie podnosi niezawodność systemu, a przy tym znacząco skraca czas i zmniejsza wysiłek potrzebny do zarządzania centrum danych. To uproszczone zarządzanie, w połączeniu z mniejszym zapotrzebowaniem na specjalistów IT, pozwala na znaczące ograniczenie kosztów IT przedsiębiorstwa.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.