Centra certyfikacji wspierają e-POLTAX i... otwarte standardy

Trzy centra certyfikacji - PCC Certum, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Sigillum - pozytywnie oceniają planowane na 16 sierpnia wdrożenie systemu e-Poltax oceniajac to jako krok na drodze do upowszechnienia podpisu elektronicznego w Polsce. Centra dogadały się także w zakresie stosowania jednego standardu podpisu elektronicznego - XAdES.

Centra certyfikacji dostrzegły, że problem mnogości niekompatybilnych formatów podpisu elektronicznego (Security Computerworld, "E-podpisowy groch z kapustą") zniechęca potencjalnych klientów i psuje polski rynek infrastruktury klucza publicznego.

Pierwszym efektem wspólnych działań było stworzenie standardowego formatu faktury elektronicznej. Wzorzec taki został ostatecznie opracowany w czerwcu we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Jest on dostosowany do wymagań i warunków polskich i pozwala na ujednolicenie wymiany danych finansowych.

Teraz na warsztat poszedł format podpisu elektronicznego. W liście przesłanym Ministrowi Gospodarki przedstawiciele Krajowej Izby Rozliczeniowej piszą w imieniu swoim i pozostałych centrów certyfikacji, że kolejnym krokiem będzie wprowadzenia jednolitego formatu podpisu elektronicznego przez wszystkie trzy firmy. Postulat ten był w przeszłości podnoszony m.in. przez Internet Society Polska, które wskazało wzajemną kompatybilność oraz interoperacyjność aplikacji podpisu elektronicznego jako niezbędny warunek jego ekonomicznej opłacalności i akceptacji przez rynek.

Jeden standard będzie oznaczać, że dokument podpisany przy użyciu aplikacji stworzonej np. przez Sigillum będzie mógł być bez przeszkód zweryfikowany i rozkodowany przy pomocy aplikacji Certum lub KIR. W chwili obecnej każda firma ma swój format - i swoją aplikację, a podmiot chcący przyjmować podpisy wszystkich trzech firm musi zainstalować trzy, częściowo kolidujące ze sobą programy.

Polskie centra certyfikacji powołały nieformalny zespół roboczy, którego zadaniem będzie zaadaptowanie międzynarodowej normy XAdES (ETSI TS 101 903) do potrzeb polskiech standardów podpisu elektronicznego. KIR zapowiedział włączenie pierwszych wariantów XAdES do swoich aplikacji jeszcze w tym roku. Standard XAdES jest międzynarodowym standardem podpisu elektronicznego przeznaczonym dla dokumentów XML oraz przystosowanym do podpisu weryfikowanego certyfikatami kwalifikowanymi. W Europie XAdES jest m.in. w Austrii oraz Estonii, krajach najbardziej zaawansowanych w implementacji podpisu elektronicznego w administracji.

Centra ciepło przyjęły E-POLTAX

-Rynek podpisu elektronicznego rozwinie się w pełni dopiero wtedy, gdy administracja publiczna wprowadzi systemy informatyczne wspierające jego zastosowanie - mówi Andrzej Ruciński, Dyrektor Rozwoju i Członek Zarządu Unizeto Technologies SA.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym, administracja publiczna będzie miała obowiązek przyjmować dokumenty elektroniczne od maja 2008 roku. Stosowanie podpisu elektronicznego na szerszą skalę będzie jednak możliwe po uruchomieniu w dniu

16 sierpnia br. przez Ministerstwo Finansów systemu e-POLTAX, pozwalającego na przesyłanie wybranych deklaracji podatkowych przez Internet. O działaniach resortu finansów pozytywnie wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich centrów certyfikacji upoważnionych do wystawiania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce.

-Uruchomienie systemu e-POLTAX daje szansę na ożywienie rynku podpisu elektronicznego jeszcze przed majem 2008 roku - wyjaśnia Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Ośrodka Zarządzania Kluczami w Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA - Właśnie dlatego, pozostając konkurentami, wspólnie wspieramy wysiłki administracji publicznej w tym zakresie.

e-POLTAX będzie drugim po GIIF systemem w administracji, akceptującym certyfikaty centrów działających zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym. Centra dostarczają komponenty techniczne (karty, czytniki), które bez problemu będą mogły być używane w nowym systemie. System będzie przyjmował dokumenty elektroniczne zawierające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym . Akceptowane będą certyfikaty wszystkich działających w Polsce kwalifikowanych centrów certyfikacji. Podpisane elektronicznie deklaracje zostaną zapisane w otwartym formacie XML, pozwalającym na wymianę danych z innymi programami, w tym głównie finansowo-księgowymi.

-Jak dotąd tylko nieliczne instytucje państwowe zdecydowały się na uruchomienie projektów związanych z elektroniczną wymianą dokumentów opatrzonych e-podpisem - mówi Tomasz Domżał, Dyrektor Pionu Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych w PWPW S.A. - Wierzymy, że za resortem finansów pójdą inni.

Więcej informacji o projekcie e-POLTAX na stronie MinFin: http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=661

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200