Centertel otrzymał koncesję na sieć GSM 900

Minister łączności podpisał koncesję dla trzeciego operatora sieci GSM 900. Otrzymała ją Polska Telefonia Komórkowa Centertel, która ma już licencję na sieci NMT 450 i DCS 1800. Dwaj inni operatorzy GSM - Polkomtel (Plus GSM) i Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM) - zapowiadali, że oprotestują decyzję ministra, jeśli podpisze koncesję dla Centertelu. Minister łączności wykluczył jednak zasadność prawną ewentualnych protestów tych operatorów.

Minister łączności podpisał koncesję dla trzeciego operatora sieci GSM 900. Otrzymała ją Polska Telefonia Komórkowa Centertel, która ma już licencję na sieci NMT 450 i DCS 1800. Dwaj inni operatorzy GSM - Polkomtel (Plus GSM) i Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM) - zapowiadali, że oprotestują decyzję ministra, jeśli podpisze koncesję dla Centertelu. Minister łączności wykluczył jednak zasadność prawną ewentualnych protestów tych operatorów.

Przedstawiciele resortu łączności zapowiadają równoczesny start trzech sieci dwusystemowych - DCS/GSM - na 1 marca 2000 r., pod warunkiem że pozostali operatorzy (Era GSM i Plus GSM) złożą wnioski o koncesję na DCS 1800.