Centertel: oddajcie pieniądze

Jak już wcześniej informowaliśmy Netia odebrała z URTiP rezerwację częstotliwości UMTS i GSM. Jednocześnie firma ujawniła więcej szczegółów dotyczących planów budowy swojej sieci komórkowej. Netia umówiła się już ze wspólnikami na jakich zasadach będzie finansowana działalność spółki Netia Mobile, operatora nowej sieci. Okazuje się jednak, że sprawa przetargu na UMTS nie jest jeszcze zamknięta. Dlaczego? Centertel będzie domagał się wielomilionowego odszkodowania.

"Czwarty" wyłoży 650 mln euro

Tej wysokości nakłady nowy operator docelowo przeznaczy na rozwój infrastruktury. Budowę pierwszych stacji bazowych spółka planuje jeszcze w tym roku. Sama Netia SA chce zainwestować nie więcej niż 90 mln euro. Resztę wyłożą partnerzy spółki Netia Mobile. W ramach zawartej umowy od 23 sierpnia są nimi Netia S.A., Novator One, Novator Telecom Poland, Netia Ventures, Novator Poland Pledge. Porozumienie zakłada, że oprócz wykupienia udziałów w Netia Mobile, spółki Novator i Netia Ventures pokryją wspólnie koszty rezerwacji częstotliwości, wynoszące ponad 340 mln zł. Dodatkowe środki na rozwój nowy operator komórkowy chce pozyskać z kredytów bankowych i w ramach współpracy z dostawcami infrastruktury ("vendor financing").

Sprzedaż usług Netii Mobile prowadzona będzie przez Netię. Firma przewiduje pewien stopień "kanibalizacji istniejących produktów", ale szacuje również, że same usługi komórkowe w ciągu pięciu lat spowodują wzrost jej rocznych przychodów o ok. 400 mln zł. W ciągu dziesięciu lat Netia chce zdobyć 20% rynku, a to oznacza odebranie części klientów Erze, Idei i Plusowi.

Centertel: nie tak miało być

Dotychczas działający operatorzy komórkowi od początku sprzeciwiali się zmianom w warunkach przetargu na UMTS, które ich zdaniem były "ustawione" pod nowego operatora. Chodzi głównie o to, że oferowana cena przestała być dominującym elementem przetargu. Netia uzyskała pasmo dla usług UMTS za 345 mln zł. "To ośmiokrotnie mniej niż należne opłaty ze strony PTK Centertel" - twierdzą przedstawiciele operatora sieci Idea. Te kwestie na długo przed ostatecznym rozstrzygnięciem drugiego przetargu na UMTS były już przedmiotem protestów Centertela, Polkomtela i PTC. Regulator wskazywał natomiast na zupełnie inne realia rynkowe, jakie nastały w 2005 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami pierwszego przetargu z 2000r. Centertel (i dwaj pozostali operatorzy) za częstotliwości UMTS zobowiązał się zapłacić 650 mln euro. Spółka uiściła już ok. 260 mln euro. Zarząd firmy utrzymuje, że jest to "nierówne traktowanie przez organy administracji rządowej różnych operatorów telekomunikacyjnych - co stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości szans prowadzenia działalności gospodarczej".

"Już przed pięciu laty, ówczesny Minister Łączności Rzeczpospolitej Polskiej potwierdził że opłata koncesyjna ewentualnego nowego operatora UMTS będzie w takiej wysokości, jak opłaty ustalone w przetargu UMTS w 2000 r. PTK Centertel jest przekonany, że organy administracji rządowej są zobowiązane zapewniać ciągłość respektowania powziętych decyzji i ustaleń prawnych. Podejmując zobowiązania wynikające z decyzji koncesyjnych w 2000 r. PTK Centertel działał w zaufaniu, że jego inwestycja będzie chroniona na skutek zapewnienia równych warunków startu wszelkim podmiotom" - informuje spółka.

"PTK Centertel zamierza wystąpić o odszkodowanie finansowe w związku z ogromną różnicą w wysokości opłaty koncesyjnej oraz znacznym ograniczeniem wymogów w zakresie budowy infrastruktury przez nowego operatora UMTS" - poinformował zarząd firmy. Odszkodowanie o jakim mówi Centertel może zostać "wypłacone" w formie zredukowania opłat koncesyjnych jakie ciążą na spółce. Jeśli wniosek operatora nie zostanie uwzględniony to zwróci się on o pomoc do "odpowiednich organów Unii Europejskiej".

***

Więcej na temat: Rynek komórkowy: Netia dostanie częstotliwości

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200