Cennik na koniec lata

Na rynku PC ceny komputerów ruszyły w dół. Czy są to powakacyjne bonifikaty przyciągające wypoczętych nabywców, czy też stałe trendy, zobaczymy wkrótce. Warto bowiem wiedzieć, że na świecie trwa w tej chwili prawdziwa wojna cen PC-tów, powodująca stały ich spadek. Jedynie komputery 286 trzymają się na ustalonym, przypuszczalnie minimalnym poziomie. Tymczasem coraz więcej firm dzwoni do nas pytając, jakie reguły rządzą umieszczaniem ofert rynkowych w cenniku.

Na rynku PC ceny komputerów ruszyły w dół. Czy są to powakacyjne bonifikaty przyciągające wypoczętych nabywców, czy też stałe trendy, zobaczymy wkrótce. Warto bowiem wiedzieć, że na świecie trwa w tej chwili prawdziwa wojna cen PC-tów, powodująca stały ich spadek. Jedynie komputery 286 trzymają się na ustalonym, przypuszczalnie minimalnym poziomie. Tymczasem coraz więcej firm dzwoni do nas pytając, jakie reguły rządzą umieszczaniem ofert rynkowych w cenniku.

Odpowiedź jest prosta - przede wszystkim należy dostarczyć nam swoją ofertę. Cennik powstaje za każdym razem na podstawie posiadanych przez nas informacji. Najważniejszym jej Źródłem są uzyskane przez nas katalogi z bieżących imprez informatycznych typu wystawy, targi czy seminaria. Wiele firm dosyła nam swoje materiały za pośrednictwem poczty lub przy użyciu faxu (obecny stan łączy telefonicznych raczej zachęca do korzystania z tej pierwszej metody, jako pewniejszej). Katalogi doręczane są także przez naszych czytelników.

Materiały dotyczące cen PC-tów są aktualizowane na bieżąco - tu możemy wręcz gwarantować wykorzystanie każdej przesłanej do nas informacji. Staramy się odświeżać cennik PC-tów co jeden lub dwa numery naszego pisma.

Co innego jeżeli chodzi o drugą część cennika - ma ona charakter tematyczny i bywa redagowana albo jako baza danych (uszeregowana wg firm oferujących dany produkt) lub przewodnik nabywcy (podajemy parametry użytkowe oferowanych towarów). Każda posiadana informacja dotycząca aktualnie opracowywanego tematu jest wykorzystywana i zamieszczana na łamach cennika. Niestety, może zaistnieć taka sytuacja, że np. dane dotyczące jakiejś oferty nie będą "pasowały" do aktualnie opracowywanego tematycznie cennika. Jeżeli jest to oferta ciekawa to na pewno wykorzystamy ją w przyszłych opracowaniach.

Spotkaliśmy się również z zarzutami, że szczególnie ostatnio, większość cen jest wyrażona w walucie zagranicznej. Chcemy stanowczo podkreślić, że każda taka oferta dotyczy kosztów zakupu wyrażonych w walucie polskiej i obliczonych poprzez uwzględnienie aktualnego kursu USD lub DM w NBP. Jest to zastrzeżone we wszystkich katalogach i cennikach, które są dla nas materiałami źródłowymi, a zastosowanie tej metody wynika po prostu z chęci podania ceny jako wartości niezależnej od naszej rodzimej inflacji. W ten sposób ceny są stałe nawet w czasie kilku miesięcy.

Wiedząc, że złotówka jest obecnie równie dobrym jak i inne środkiem płatniczym starajmy się przeglądając nasze cenniki przeliczać ich ceny na bieżąco nie sugerując się innymi nazwami walut. Nawet nasz wykres dotyczący ruchu średnich cen PC jest przecież pewnym uwikłanym odwzorowaniem kursu "twardej" waluty na naszym rnyku.

Aby jednak było co przeliczać, porównywać i przeglądać, prosimy o nadsyłanie na adres redakcji katalogów, folderów, zestawień oraz cen i parametrów wszystkiego co jest związane z komputerami. Do każdego otrzymanego katalogu podejdziemy z szacunkiem na jaki zasługuje praca jaką włożono w jego opracowanie i będziemy starali się wykorzystać dane w nim zawarte w naszych cennikach. Nasz pełny adres ComputerWorld, 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 20, fax 15 44 95.


TOP 200