Cena informatyka

IToolbox przeprowadziła wśród profesjonalistów IT z całego świata badanie dotyczące zarobków. Jak różnią się wynagrodzenia w IT w różnych regionach świata, jak szybko rosną/obniżają się, jakie specjalności są najwyżej cenione?

Sondaż z pierwszej polowy czerwca br. objął ponad 3 tys. zarejestrowanych w sieci IToolbox członków. Celem było określenie poziomu płac w różnych regionach świata, w zależności od posiadanych umiejętności i specjalizacji oraz w celu ustalenia trendów w wynagrodzeniach specjalistów IT.

Najwyższa średnia roczna płaca jest w Wielkiej Brytanii (81,6 tys. USD). Zbliżone płace otrzymują również informatycy w USA (80,28 USD). Czołówkę w tym rankingu uzupełniają także Europa Zachodnia (68,21 tys. USD), Australia (62,3 tys. USD), Kanada (56,6%) i - z płacą mniejszą niemal o połowę od płac na Wyspach - Singapur (43 tys. USD).

Zobacz również:

  • Najnowsze badanie dotyczące AI: praca będzie, ale będzie jej mniej
  • Jakie smartfony sprzedają się w Europie?
  • Generatywna sztuczna inteligencja może zdziesiątkować branżę call center

Wyraźnie tańsi są informatycy w Afryce Południowej (30 tys. USD), Brazylii (19,9 tys. USD) nie mówiąc już o Indiach (8,6 tys. USD). Nic dziwnego więc, że właśnie w grupie tych ostatnich krajów odnotowano najwyższe wzrosty wynagrodzenia na przestrzeni ostatniego roku. W Indiach 62,8% ankietowanych informatyków uzyskało podwyżkę wynagrodzenia powyżej 10%, w tym 35% - podwyżkę ponad 20-proc. a 10% ankietowanych - podwyżkę ponad 40-procentową. Zbliżone wzrosty wynagrodzenia były także udziałem informatyków brazylijskich: dla 59% ankietowanych podwyżki przekroczyły 10% podstawy, w przypadku 28,5% - podwyżka była nawet powyżej 20% płacy sprzed podwyżki. Dla 7,1% podwyżka przekroczyła pułap 40%. W Afryce Południowej 38,5% informatyków ponad 10-proc., a w Singapurze niemal jedna piąta ankietowanych uzyskała w ciągu minionego roku ponad 30-proc. podwyżkę.

Znacznie bardziej wyważone były wzrosty w krajach o wysokich płacach w branży IT. W Europie Zach. (wyłączając Wlk. Brytanię) trzy czwarte zatrudnionych dostało podwyżki do 10%. W Kanadzie 53,5% otrzymało podwyżki do 5%, a w przypadku 7,3% informatyków pensja uległa redukcji. Niemal równie wysoki był odsetek informatyków z obniżonym wynagrodzeniem w USA - 6,7%. Ponadto jednak w Stanach Zjednoczonych ponad jedna trzecia zatrudnionych otrzymała podwyżki powyżej 7%. Redukcjami wynagrodzenia dotknięci zostali także informatycy w Wielkiej Brytanii (5,3%) i Australii (4,7%). Może to zresztą nie być koniec - analitycy uważają, że pracę może wkrótce stracić wielu informatyków w działach IT, których zadania przejmą zewnętrzni usługodawcy (http://www.cxo.pl/news/51360.html ). Często będzie to zresztą także przeniesienie miejsc pracy zagranicę - według szacunków Gartnera, do końca 2004 roku amerykańskie firmy IT mogą przenieść do 0,5 mln miejsc pracy do krajów o niższych kosztach pracy (przy ok. 10 mln zatrudnionych w sektorze obecnie).

Różnie cenione są poszczególne specjalności. Niekiedy te wysoko opłacane w jednym z państw lub regionów, w innym wyceniane są najniżej. W Australii absolutnym liderem okazali się administratorzy Unixa, w Brazylii - specjaliści od hurtowni danych, w Kanadzie pensje kilkukrotnie wyższe niż wynagrodzenia pozostałych osiągali ludzie od łączności bezprzewodowej. W USA - fachowcy zajmujący się systemami dostaw oraz przechowywaniem danych, identycznie ułożyła się czołówka rankingu w Europie Zachodniej. Także w Indiach najwyżej ceniono specjalistów od systemów zarządzania łańcuchem dostaw. Tymczasem już w Wielkiej Brytanii spośród ankietowanych najwyższe wynagrodzenie zadeklarowali zatrudnieni przy systemach zarządzania wiedzą, w Singapurze - fachowcy od EAI, hurtowni danych, baz danych i SAP-a, a w Afryce Południowej - inżynierowie sieciowi, projektanci serwisów internetowych i programiści Visual Basic.

Na koniec krótko o relacji zawodowego doświadczenia i wynagrodzenia. We wszystkich niemal państwach/regionach najlepiej opłacani byli informatycy pracujący w IT powyżej 15 lat - niekiedy, jak w Indiach z przewagą ponad dwukrotną nad kolejną pod względem czasu pracy w IT grupą. W Wielkiej Brytanii i Afryce Południowej wyżej wyceniono jednak pracujących w branży krócej - 8 do 10 lat, a na Wyspach także informatyków lokujących się w przedziale doświadczenia w IT 10 - 15 lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200