Cechy liderów informatyki

Od czternastu lat spośród polskich firm wyłaniane są te, które odnoszą sukcesy w dziedzinie informatyzacji i zasługują na miano lidera informatyki. Wśród wielu osiągnięć lider informatyki powinien demonstrować doskonałość organizacyjną, wysoką innowacyjność, umiejętność kreowania wartości biznesowej przez informatykę oraz spójność strategii IT ze strategią biznesową.

Liderzy informatyki wybierani są spośród przedsiębiorstw, takich jak: instytucje finansowe, przemysł, handel i usługi. W 2010 r. wprowadzono dwie nowe kategorie: opieka zdrowotna i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. W ubiegłych latach tytuł lidera przyznawany był również w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które zniknęły z tegorocznego rankingu. Szkoda, bo firmy z sektora MSP często mogły się pochwalić nowatorskim podejściem do informatyki i w poszukiwaniu sposobu na wzrost wdrażały rozwiązania innowacyjne, tanie i dające szybki efekt.

Kryteria oceny firm biorących udział konkursie Lider Informatyki stanowią jednocześnie wartości promowane przez konkurs. Należą do nich:

- Doskonałość organizacyjna rozumiana jako efektywność organizacji IT, umiejscowienie IT i struktura zarządzania, zarządzanie priorytetami, projektami i zasobami, zakres zarządzania procesowego oraz dojrzałość organizacyjną procesów.

- Innowacyjność rozumiana jako zastosowanie nowoczesnych technologii lub innowacyjne wykorzystanie istniejących technologii, wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych opartych na technologiach.

- Kreowanie wartości biznesowej przez IT rozumiane jako budowanie korzyści dla organizacji na podstawie technologii informatycznych oraz określanie roli informatyki jako centrum przychodów, a nie wyłącznie funkcji wsparcia i centrum kosztów.

- Spójność strategii IT z biznesem rozumiana nie tylko jako zgodność działań IT ze strategią biznesową, ale również planowanie i rozwój informatyki, opierając się na jasnych kryteriach biznesowych.

Liderzy 2010

Wydaje się, że tegoroczny konkurs nadal odbywa się w cieniu trudnej sytuacji rynkowej, która towarzyszy nam już od wielu miesięcy. Niemniej jednak można zaobserwować ożywienie w w niektórych sektorach. Po części jest to wynikiem dostępności unijnych środków na inwestycje, ale w pierwszym rzędzie wpływa na to rosnąca dostępność nowoczesnych rozwiązań, które polskie firmy przyswajają łatwo i szybko.

Firmy kandydujące do tytułu Lidera Informatyki 2010 w bardzo zróżnicowany sposób podchodzą do kryteriów konkursowych. Dla jednych wdrożenie systemu klasy ERP jest innowacyjne, dla innych to historia, po której przychodzą systemy coraz bliżej integrujące się z Internetem, systemy komunikacyjne pozwalające na pracę zdalną, a nawet systemy "sterujące" personelem. Jednym słowem, sytuacja polskich liderów w wykorzystaniu informatyki w biznesie jest dobra.

Doskonałość organizacyjna

Jak co roku, liderem w obszarze doskonałości organizacyjnej w informatyce są instytucje finansowe. Wynika to przede wszystkim z wymagań stawianych tej branży przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie wdrażania zasad ładu organizacyjnego w IT. Jeśli weźmiemy pod uwagę dynamiczny rozwój regulacji i wymagań w tym sektorze w ostatnim roku, to stymulator zmian w tym obszarze stanie się oczywisty. Sektor handlu i usług kolejny raz w rankingu doskonałości organizacyjnej zajął drugie miejsce, a zaraz za nim uplasował się przemysł i sektor publiczny.

Innowacyjność

W ubiegłym roku spadek innowacyjnego podejścia do zastosowań informatyki notowali prawie wszyscy - instytucje finansowe, firmy handlowe i usługowe, a także przemysłowe. Trendowi opierały się jedynie firmy sektora MSP. Rok 2010 jest rokiem nadziei, że nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów nie umarło wraz z kryzysem globalnym - w każdym razie wśród polskich firm. Największym wzrostem w obszarze innowacyjności pochwalić się może sektor handlu i usług. Towarzyszą mu przemysł oraz finanse i bankowość, które powoli wracają co sytuacji sprzed 2009 r. Sektor publiczny jest konsekwentny w swoim podejściu do innowacyjności i przez ostatnie lata koncentruje się na innych obszarach działalności IT, tak jest i w tym roku.


TOP 200