CeBIT-owa premiera Xeroxa w Warszawie

Jedną ze światowych premier, jakie miały miejsce w czasie ostatniego CeBIT-u, była prezentacja najnowszej kopiarki XEROX 5380. Firma, której nazwa jest jednoznaczna z "suchym kopiowaniem" i kserokopiarką, 14 kwietnia (w dwa tygodnie po zamknięciu informatycznych targów hanowerskich) zorganizowała w warszawskim Marriotcie demonstrację swych najnowszych osiągnięć technicznych. Była to pierwsza tego rodzaju prezentacja w Europie środkowej i Wschodniej.

Jedną ze światowych premier, jakie miały miejsce w czasie ostatniego CeBIT-u, była prezentacja najnowszej kopiarki XEROX 5380. Firma, której nazwa jest jednoznaczna z "suchym kopiowaniem" i kserokopiarką, 14 kwietnia (w dwa tygodnie po zamknięciu informatycznych targów hanowerskich) zorganizowała w warszawskim Marriotcie demonstrację swych najnowszych osiągnięć technicznych. Była to pierwsza tego rodzaju prezentacja w Europie środkowej i Wschodniej.

Zacznijmy od debiutantki ze stolicy Dolnej Saksonii. Kopiarka XEROX 5380 pracuje z szybkością 80 kopii na minutę i jest właściwie skomputeryzowanym warsztacikiem poligraficznym. Dysponuje ona uwypuklającym kolorem i oryginalną tablicą edycyjną, umożliwiającą redagowanie dokumentu czy kopiowanej publikacji w trybie off-line.

Wyróżnia się w swojej klasie różnorodnością obsługi dokumentu i wielością cech operacyjnych (productivity features). Wyposażona jest w automatyczny, dupleksowy podajnik dostarczający dokumenty tego samego lub różnego formatu do jednostronnego lub dwustronnego kopiowania. 20-tacowy sorter służy do składania dokumentów na stosie lub do ich rozkładania w komplety.

Dysponując pięcioma źródłami papieru, XEROX 5380 może wykonywać kopie z jednego formatu na dowolny inny format, od małych dokumentów, do formatów tak dużych jak A2. Użytkownik może dodawać do kopii kolor uwypuklający bądź punktowy. Możliwe jest kopiowanie w czerni, z dodatkiem jednego z uwypuklających kolorów (czerwony, niebieski, zielony lub brązowy), bądź w pojedyńczym, wybranym kolorze. Funkcje edycyjne, takie jak dodanie koloru lub wycinanie bądź przemieszczanie poszczególnych obszarów dokumentu, są wykonywane za pośrednictwem działającej off-line tablicy edycyjnej. Jest to lekkie, podręczne urządzenie, składające się z siatki dokumentu, pióra elektronicznego i sterownika. Zapis edycji dokonuje się na Karcie Pamięci Czynności (Job Memory Card), wielkości zwykłej karty kredytowej, wprowadzanej mastępnie do kopiarki.

Tablica edycyjna jest nowością firmową Xeroxa. Pozwala ona na obróbkę dokumentu z dala od kopiarki, co umożliwa wykorzystanie jej w tym czasie przez inne osoby i zwiększa wydajność prac biurowych. Zwiększaniu operatywności pracy w biurze służy również ekran wyświetlający (w postaci ikon graficznych i tekstu) różne możliwości kopiowania. Ekran, na którym ukazują się kolejne komunikaty, wyświetla opcje w postaci zestawu wszystkich możliwości jednocześnie, co pozwala na logiczne, sekwencyjne programowanie maszyny. W przypadku przerwania pracy kopiarki, na ekranie wyświetlane są diagramy, wskazujące źródło i rodzaj każdego zatrzymania pracy.

Kopiarka może się automatycznie przełączać między pięcioma źródłami papieru, co pozwala operatorowi na ponowne załadowanie tacy papieru o tym samym formacie bez przerywania pracy maszyny. Całkowita pojemność źródeł papieru wynosi 4850 arkuszy. Również automatycznie XEROX 5380 identyfikuje przednią i tylną okładkę, a także do dziewięciu przekładek wkładanych do zestawów kopii, co umożliwia wykonanie zestawów z okładkami i zaznaczonymi rozdziałami. Dodatkowo, maszyna oferuje zoom w granicach 50% - 200%, ze skokiem 1%.

Terminal faksowy Xerox 7033 to szybka jednostka faksowa, funkcjonująca również jako kopiarka cyfrowa. Standardowy list handlowy może być przez nią wysyłany lub odbierany w czasie 7 sekund. W tym celu posługuje się ona modemem typu Trellis, który - za pośrednictwem zwykłej linii telefonicznej - może wysyłać lub odbierać informacje z szybkością 14 400 bit./sek.

Standardowa wersja Xerox 7033 ma pamięć o pojemności 1MB (co daje w sumie 295 stron) i opcjonalny dysk o pojemności 30 MB (2400 stron). Wyposażeniem dodatkowym jest interfejs RS-232-C do integracji PC-fax oraz (celem zapewnienia bezpieczeństwa transmisji) interfejs kodujący. Pamięć może spełniać wiele funkcji, m.in.: sekwencyjnie rozsyłać informacje do 149 adresatów, pełnić funkcję tzw. utajnionej lub publicznej skrzynki pocztowej, funkcję przekaźnika lub zapewniać dostęp przez telefon pracujący w systemie tonalnym do 50 skrytek pocztowych.

W trybie kopiowania Xerox 7033 kopiuje na zwykłym papierze z prędkością 5 str./min (kopii pojedyńczych i wielokrotnych) oraz oferuje elektroniczny kolaż (collating) lub sortowanie, pięć poziomów zmniejszania oryginału i dwa poziomy powiększania. Maszyna dysponuje automatyczną i regulowaną kontrolą kontrastu oraz 64 półtonami dla reprodukcji fotografii wysokiej jakości i szkiców graficznych.

Nowy telefaks Xerox 7041 umożliwia realizację obecnych i przyszłościowych potrzeb użytkowników. Dysponuje on pamięcią o pojemności 35 stron dla celów skanowania i wysyłania, zapamiętywania i przekazywania oraz do przechowywania w tzw. skrzynce pocztowej. Pamięć ta może być rozszerzona do pojemności 108 lub 180 stron. Podobnie, taca papieru o objętości 250 arkuszy (dla przychodzących komunikatów) może być uzupełniona do 550 arkuszy.

Model 7041 jest jednostką laserową, drukującą na papierze zwykłym, kolorowym, na drukach firmowych, formularzach, folii do przeźroczy, na etykietach samoprzylepnych. Używanie zwkłego papieru daje możliwość natychmiastowego rozpowszechniania lub archiwizowania.

Kolejnym wyzwaniem Xeroxa na rynku kopiarek jest m.in. wprowadzenie modeli 5316 i 5317. Są to lekkie kopiarki podręczne, wykonujące 9 kopii na minutę formatu A3 i 16 kopii na minutę formatu A4. Cecha automatycznego naświetlania daje świetne wyniki przy kopiowaniu oryginałów o różnych kolorach tła. Automatyczne powiększanie/pomniejszanie dobiera właściwy współczynnik zoom w celu jak najlepszego wypełnienia wybranego formatu papieru. Na maszynach Xerox 5316 i 5317 można kopiować wszystkie formaty, począwszy od plakatów (A3) do pocztówki (A6).

To tylko niektóre z nowych produktów najstarszej firmy kserograficznej świata. O ich jakości zaświadcza m.in. przyznana w ubiegłym roku kompanii Rank Xerox - The European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości). Sponsorami tego wyróżnienia są: European Foundation For Quality Management EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością) i European Commission EC (Komisja Europejska). EFQM zrzesza dziś 200 czołowych zachodnio-europejskich korporacji przemysłowych. Jej celem jest upowszechnienie zasady, że środkiem prowadzącym do uzyskania globalnej przewagi firmowego produktu nad konkurencją jest jego jakość. A Komisja Europejska (EC) to oczywiście najwyższe gremium wykonawcze EWG. EFQM istnieje od 1988 r., ale Europejska Nagroda Jakości została przyznana po raz pierwszy dopiero w ub. roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200