CeBIT I KOMPUTER EXPO'92 Czyli czas Europy

Podczas zbierania materiałów na temat trzech międzynarodowych imprez komputerowych - ostatniej największej wystawy amerykańskiej - COMDEX Fall'91, dopiero co zakończonego KOMPUTER EXPO'92 i ropoczynającego się za niecały miesiąc hanowerskiego CeBITu - zaczęła się gromadzić w naszej redakcji mała targowa baza danych. Jej skrótową prezentacją jest zamieszczona obok tabelka, zestawiająca podstawowe wskaźniki trzech komputerowych imprez ostatnich miesięcy.

Podczas zbierania materiałów na temat trzech międzynarodowych imprez komputerowych - ostatniej największej wystawy amerykańskiej - COMDEX Fall'91, dopiero co zakończonego KOMPUTER EXPO'92 i ropoczynającego się za niecały miesiąc hanowerskiego CeBITu - zaczęła się gromadzić w naszej redakcji mała targowa baza danych. Jej skrótową prezentacją jest zamieszczona obok tabelka, zestawiająca podstawowe wskaźniki trzech komputerowych imprez ostatnich miesięcy.

COMDEX Fall'91 KOMPUTER EXPO'92 CeBIT'92 Las Vegas Warszawa Hanower 21-25. X 21-24.I 11-18.III

wystawcy 1.900 373 5.000 kraje 22 15 46 pow.w m.kw. brutto 220.000 10.000 430.000 dni 5 4 8 goście 120.000 23.000 578.600 (w r.91)

Targowa komparystyka nie jest bynajmniej sztuką dla sztuki. Nie powinna też służyć wpędzaniu nas głębiej w polskie kompleksy. Tabelka po prostu ułatwia orientację w skali imprez, a co zaś się tyczy stanu ducha, proszę wziąć pod uwagę, że targi warszawskie są nadal największym tego rodzaju wydarzeniem na wschód od Hanoweru. To po pierwsze. A po drugie - że odnotowana w ostatnim roku dynamika ich rozwoju (wszystkie wskaźniki zostały co najmniej podwojone) nie ma sobie równej, także jeśli chodzi o targi hanowerskie. Oczywiście -toutes proportions gardees - imprezy amerykańskie i niemieckie mają charakter światowy, podczas gdy impreza warszawska tylko międzynarodowy. Ponadto pamiętamy, że niemiecka machina gospodarcza może nie robić wrażenia tylko na Japończykach.

KOMPUTER EXPO'92 wykazał, że Polska i nasza część Europy należy do szczególnie rozwojowych rynków, na których chciałyby zająć dobrą pozycję światowe i międzynarodowe firmy komputerowe.

Targi hanowerskie będą dowodziły, że to samo dotyczy całego starego kontynentu na wszystkich jego wektorach od Atlantyku po Ural i od Skandynawii po Grecję oraz, że komputery i w ogóle cała "high-tech" przyspieszają proces jednoczenia się Europy. Organizatorzy CeBITu powołują się na te same( co w Warszawie) dane o rosnącym znaczeniu naszego kontynentu. W 1990 r. europejski rynek techniki informacyjnej (hardware, software i usługi) osiągnął obroty w wysokości 112 mld USD. ?wiatowy rynek informatyczny uzyskał w tym czasie 307 mld USD. Tak więc na Europę przypadło 37% rynku globalnego, podczas gdy na rynek amerykański -36% i japoński - 18%.

Czas Europy szybko nie przeminie. Tu pod koniec bieżącego roku powstanie największa jednolita przestrzeń gospodarcza w postaci wspólnego rynku europejskiego. Dla przemysłu i techniki informacyjnej oznacza to nie tylko wyzwanie w formie ostrzejszej konkurencji, lecz przede wszystkim bardzo istotne szanse wzrostu. W 1990 r., przy istniejących jeszcze barierach granicznych, rynek EWG zwiększył wewnętrzne obroty w zakresie sprzętu z dziedziny techniki biurowej i informatycznej z 59,7 mld ECU do 62,2 mld ECU.

Nie mniej przełomowe znaczenie ma otwarcie się krajów byłej RWPG i przestawianie się ich na gospodarkę rynkową. Mimo że procesy te przebiegają trudniej, niż początkowo oczekiwano, nieodwołalnie wyłaniają się nowe perspektywy dla światowego przemysłu informatycznego. W krajach tych istnieje ogromne zapotrzebowanie na modernizację i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i transportu (samochodowego, kolejowego i lotniczego), budowę nowoczesnego systemu bankowego i usługowego a także na wprowadzanie wspomaganych komputerowo technik wytwórczych. Tylko w nowych krajach związkowych zjednoczonych Niemiec (czyli w byłej NRD) w samą telekomunikację inwestowane są ogromne sumy. Deutsche Bundespost Telekom szacuje, że dla stworzenia nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w b.NRD do 1997 r.potrzebne będą inwestycje o łącznej wartości 55 mld DEM. Polskie Ministerstwo Łączności zakłada, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia w rozwój telekomunikacji w naszym kraju trzeba będzie zainwestować ok.20 mld USD. Nie mniejsze potrzeby mają inne kraje postkomunistyczne. Dlatego organizatorom bardzo zależy na udziale firm z tej części kontynentu i nawiązywaniu z nimi przyszłościowej współpracy. Siłą rzeczy udział ten jeszcze tym razem będzie mieć charakter raczej symboliczny.

Firmy zajmujące się badaniami rynku (IDC oraz Frost & Sullivan International) przewidują, że w Europie Wschodniej w 1993 r., przy korzystnym rozwoju wydarzeń, obroty na rynku informatycznym wyniosą niecałe 6 mld USD. W przypadku niekorzystnego rozwoju - 4 mld USD. Guenther Mueller, dyrektor w Niemieckim Stowarzyszeniu Budowy Maszyn i Urządzeń twierdzi,że nawet jeśli prognozy rynkowe dla krajów wschodnioeuropejskich mogą być teraz (w związku z ciągłymi zmianami uwarunkowań politycznych i gospodarczych) tylko częściowo godne zaufania, to i tak nie wolno przegapiać wyłaniających się perspektyw długoplanowych. Oficjalnie promowanym partnerem (Business Partner CeBIT'92) będą w tym roku Norwegia i Finlandia. Obydwa kraje skandynawskie są członkami Europejskiej Strefy Wolnego Handlu EFTA. Tak więc w zamiarze organizatorów to programowe posunięcie ma symbolizować integrującą rolę targów hanowerskich. Finlandia jest ponadto traktowana jako niewzruszony przyczółek w handlu z niezawisłymi już krajami bałtyckimi.

Największy z CeBITów

Tak więc w tej pęczniejącej z ważności i problemów Europie niemieccy gospodarze organizują największy z dotychczasowych CeBITów (Centrum Biurowo-Informacyjno-Telekomunikacyjne), co w praktyce oznacza zapewne niezwykle reprezentatywną dla nowych trendów koncepcyjno - technologicznych i dokładnie usystematyzowaną imprezę informatyczną świata. CeBIT'92 powiększa się o dodatkowe 4 hale i na łącznej powierzchni brutto 430.000 m kw. pomieści 5 040 wystawców z 46 państw. Trzy czwarte tej powierzchni zajmie przeszło 3 100 firm niemieckich. Z wystawców zagranicznych potentatem przestrzeni targowej będą przede wszystkim firmy tajwańskie. Do nich należeć będzie prawie 9.tys. m kw. powierzchni wystawienniczej netto, czyli niemal tyle, ile wynosiła cała powierzchnia brutto KOMPUTERA EXPO'92. Tajwańskich stoisk będzie tym razem 312, co w tym względzie daje im drugą pozycję po Amerykanach. Firm spod znaku "gwiazd i pasów" będzie 393, ale zadowolą się one mniejszą powierzchnią od tej, jaką zajmą informatyczni Azjaci. W następnej kolejności idą firmy brytyjskie (196), szwajcarskie (114), francuskie (93), włoskie (88) i Hongkong (82). Japończycy zachowują umiar w prezentacji swojego "wschodzącego słońca", wynajmując oficjalnie tylko 56 stoisk. Można się jednak założyć, że w co trzecim stoisku całych targów będą produkty z komponentami wyprodukowanymi w firmach japońskich.

Za każdy metr powierzchni ekspozycyjnej w halach wystawca płaci 255 DEM oraz 16 DEM składki reklamowej i 1 DEM składki AUMA. Razem więc - 272 DEM za każdy 1 m kw. stoiska szeregowego. Za stoiska inaczej usytuowane dochodzi opłata dodatkowa.

Dokonajmy teraz pobieżnego, hasłowego przeglądu niektórych głównych tematów poszczególnych ekspozycji tegorocznego CeBITu.

Golden Softies i trzy polskie stoiska

Wystawcy oprogramowania tradycyjnie stanowią największą grupę na targach hanowerskich. I tym razem rekord należy do nich. Jest ich przeszło 1 400, co oznacza, że prawie co trzecia firma w katalogu CeBIT'92 zajmuje się softwarem. Cały obszar hali 15. poświęcony jest wystawie specjalnej "SOFTWARE W EUROPIE". Zgromadzono tu 150 firm prezentujących szczególnie interesujące oprogramowania stworzone w tej części świata. Będzie to pierwsza ogólnoeuropejska wystawa software'owa. Szczególnie liczny udział mieć w niej będą twórcy aplikacji programowych z Francji i krajów skandynawskich.

Kulminacyjnym punktem Wielkiej Gali tegorocznego CeBITu stanie się wręczenie przyznanych po raz pierwszy w Hanowerze nagród "Golden Softies" (Złotych Programików) za najciekawsze rozwiązania software'owe. Nagrody to złote, srebrne i brązowe medale dla 45 najlepszych programów. Konkurs był ogłoszony we wszystkich krajach Europy w prasie branżowej, a w Polsce za pośrednictwem CW. Z prawdziwą satysfakcją donosiliśmy w pierwszym tegorocznym numerze naszego tygodnika (z 6 stycznia), że trzy nagrody przypadły polskim firmom: gdańskiej spółce INFOSERVICE S.A. (za edytor tekstów TAG 2.01), warszawskiej firmie MALKOM (za edytor tekstów QRTekst) i poznańskiej - Super Memo World ( za program dydaktyczny do szybkiego uczenia się - Super Memo). Satysfakcja tym większa, że jeszcze przed wręczeniem nagrody symbolicznej realizowana jest jej część rzeczowa w postaci bezpłatnego, w pełni wyposażonego stoiska w hali nr 15. Dzięki temu Polska została wpisana na listę tegorocznych wystawców CeBITu. Na konkurs ten, sponsorowany przez niemieckie wydawnictwo IDG Communication Verlag AG (odpowiednik naszego IDG Poland SA), wpłynęły tysiące zgłoszeń z całej Europy. Z Polski nadesłano ich 13.

Polska wraca na CeBIT po rocznej przerwie. W 1990 r. w Hanowerze wystawiał METRONEX. Większy udział w tych targach brały inne kraje b.RWPG. B.Związek Radziecki miał w 1990 r. 2 stoiska, w 1991 - 9 i w tym roku - 12. W tych samych latach Węgry miały kolejno: 7, 11 i obecnie 9; Czechosłowacja - 2, 2 i obecnie 6; Bułgaria - 3, 1 i teraz znów 1.

Tendencje w telekomunikacji

Ekspozycje telekomunikacyjne tradycyjnie zajmują największą powierzchnię. Tym razem będą się mieścić w halach nr 13,16,17 i 23. Jednym z prezentowanych kierunków jest łączenie i wiązanie ze sobą zróżnicowanych typów sieci i form komunikacji. A więc nowe koncepcje i technologie, nowe komponenty przyszłego projektowania, nadzoru i rozwoju cyfrowych sieci uniwersalnych. Główne tematy to m.in. działania na rzecz całościowej rozbudowy sieci, urządzenia łączące lub transmisyjne oraz innowacyjne rozwiązania w komunikacji fonicznej, w przesyłaniu danych i obrazu, w zastosowaniu mailboxu dla poczty elektronicznej. Prezentowane będą również: nowa generacja systemów transmisji szerokopasmowej, nowe rodzaje telefonii bezprzewodowej oraz systemy przywoływania (paging).

CAD, CAM, CIM czyli techniki C

Duże tempo wzrostu wykazuje rynek systemów wspomaganych komputerem - projektowania CAD, wytwarzania CAM, produkcji skomputeryzowanej CIM, modelowania obiektu CAE. Prezentacja tematyki zarządzania produkcją i danymi eksploatacyjnymi aż po sieciowe rozwiązania CAD/CAM/CIM dokonywana będzie w halach nr 19, 20, 21 i 24.

Od LAN do Global Network

Szczególnie dynamicznie rozwija się oferta targowa dostawców systemów sieciowych różnej skali - od sieci lokalnych LAN (wewnątrz firmy), przez sieci metropolitalne MAN (Metropolitan Area Networks), sieci rozległe WAN (Wide Area Networks) aż do sieci globalnych GAN (Global Networks), służących międzynarodowej wymianie informacji. Komputery włączone w sieć spełniają podwójną funkcję: jako narzędzie pracy na stanowisku i jako terminal w przypadku występowania centralnej jednostki. Rozwiązania te redukują potrzebną liczbę urządzeń na stanowisku pracy oraz podnoszą elastyczność i sprawność wymiany danych z inaczej zaprojektowanymi systemami. Taką samą bazą techniczną dysponują całościowe układy zintegrowane w komunikacji biurowej, elektroniczna poczta domowa oraz wspomagane komputerem nadawanie i wysyłanie telefaksów, teleksów i teletekstu. Coraz większym powodzeniem cieszy się komunikacja mobilna, która eliminuje konieczność stałej lokalizacji czy też warunki wynikające z przewodowych systemów transmisji. Prezentacje dokonywane będą w halach 12. i 13.

CHANSEN 2000

- to inaczej Kształcenie, Zawód, Kariera. Ok. 50 wystawców w hali nr 18 przedstawi innowacyjne przykłady zastosowania techniki informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu i doskonaleniu zawodowym. W ośmiu grupach tematycznych CHANSEN 2000 zaprezentuje zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz innowacyjne możliwości dostosowywania się do nowych sytuacji. W tej samej hali 100 innych wystawców oferować będzie technikę audiowizualną, management kadrowy, doradztwo w sprawie kariery zawodowej, wspomagane komputerowo systemy uczenia się i multi-media.

Bezpieczeństwo w bankowości

- to ochrona klientów, pracowników oraz środków płatniczych i danych. Masowe stosowanie nowych technik i technologii elektronicznej powoduje konieczność stosowania nowych rozwiązań, które prezentowane będą w halach nr 2 i 18. Wystawcy skoncentrują swoją ofertę na technikach nadzoru sieci, systemach zabezpieczania danych, ochrony danych i kodowania.

Komputery przyszłości

Po raz pierwszy wyodrębniony zostanie w tym roku tzw. Strategic Research Centre (w Hali nr 22) dla prezentacji tematów przyszłości. Po stosunkowo długim i jednorodnym procesie rozwoju techniki informacyjnej przed przemysłem komputerowym jak i całą branżą przetwarzania informacji staje jednocześnie kilka nowych opcji technicznych. Chodzi tu przede wszystkim o stosowaną już w praktyce logikę rozmytą (Fuzzy Logic) w technice regulacji, sieci samo- optymalizacyjne i komputery neuronowe oraz prace nad przejściem od technik elektronicznych do optycznych.

Te nowe kierunki sygnalizowane będą przez ok. 100 wystawców, wśród których są niemieckie wyższe uczelnie, instytuty badawcze z większości krajów europejskich oraz różne krajowe i międzynarodowe organizacje badawcze. Jest wśród nich także Instytut Problemów Cybernetycznych b. radzieckiej Akademii Nauk. Zajmuje się on pracami rozwojowymi w dziedzinie superkomputerów.

Zwiedzający będą mogli zaznajamiać się nie tylko z ogólno- europejskimi i narodowymi projektami i trendami badawczymi, lecz także spotykać kompetentnych partnerów do ewentualnej współpracy. Fuzzy Logic rozwinięta została w oparciu o założenia ogłoszonych w 1965 r. matematycznych teorii tzw. nieostrych granic. Jako logika nieklasyczna umożliwia ona realizację zaskakująco prostej koncepcji w technice regulacji, opartej na wartościach doświadczalnych a nie na teorii. W Japonii logika rozmyta jest stosowana w elektronicznych urządzeniach powszechnego użytku. Wkrótce ma być zastosowana także w automatyzacji procesów wytwarzania. Wszystko tu oparte jest na założeniu, że wszechobecną niedokładność rzeczywistości trzeba przenieść także na zagadnienia techniczne. Fuzzy Logic podejmuje decyzje w strefie przejściowej między "tak" i "nie". Japońskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu Zagranicznego MITI utworzyło, wspólnie z 50 przedsiębiorstwami przemysłowymi, Instytut Badawczy dla prowadzenia dalszych prac nad logiką rozmytą.

Kolejna znacząca opcja technologiczna to sieci neuronowe. Tak jak Fuzzy Logic odtwarza ludzką logikę, w sieciach neuronowych odtworzona zostaje infrastruktura funkcjonalna myślenia człowieka. Zbudowany z takich sieci mikrokomputer jest sposobiony do uczenia się z własnych doświadczeń, a więc nie jest już tradycyjnie programowany. Samouczące się neurokomputery, neurochipy i równoległa architektura systemowa znalazły już pierwsze zastosowania praktyczne i umożliwiają odkrycie nowych dróg w technice obliczeniowej i przetwarzającej. Wszystko to wykracza daleko poza dotychczasowe rozumienie pojęcia komputera i jego zakresu działania.

Ale największy skok w zbieraniu, przekazywaniu, przetwarzaniu i gromadzeniu informacji jest jeszcze przed nami. Będzie nim przejście od elektroniki do optyki. Scalone obwody optyczne są już dziś przedmiotem intensywnych prac. Wszystkiego tego dowiemy się, jeśli odwiedzimy Halę 22.

Jak zwykle, wszystkie główne tematy targowe będą przedmiotem licznych seminariów, konferencji i spotkań dyskusyjnych.

Logistyka dla zwiedzających

Jeśli w dniach 11 - 18 marca wybieracie się Państwo do Hanoweru, przyda się jeszcze garść informacji logistycznych. Jeśli nie macie gotowego do drogi własnego samolotu lub co najmniej samochodu, warto poinformować się o optymalne warunki podróży oraz cen wstępu na teren targów oraz kwater w tym mieście w warszawskim przedstawicielstwie Deutsche Messe AG. Jest nim POLEXPO przy ul.Łopuszańskiej 38, tel. 46 04 41-9.

Tereny targowe otwarte będą w godzinach 9-18. Jednodniowy bilet wstępu będzie kosztować 26 DEM,a karta wstępu wielodniowego - 62 DEM. Taniej, bo za 21 i 52 DEM można wykupić te bilety już teraz w POLEXPO. Za katalog trzeba zapłacić 30 DEM. Cena kwater prywatnych w Hanowerze wynosić będzie w okresie targów od 55 do 110 DEM.

Jeśli przyjedziecie do Hanoweru pociągiem, to składy Intercity i Eurocity dojeżdżają bezpośrednio do terenów targowych. Ponadto między Dworcem Głównym a targami co trzy minuty kursować będzie pociąg kolei miejskiej. Na zmotoryzowanych czeka na targach 50 tys. miejsc parkingowych. Jest jeszcze oddzielny parking dla autokarów i przyczep mieszkalnych. Dla dziennikarzy wydzielona została specjalna pula taksówek prasowych.

Życzymy zapładniającego myślowo, czyli owocnego zwiedzania.


TOP 200