CeBIT '99: ComArch zaprezentuje systemy zarządzania firmą

Firma ComArch, założona w 1991 r. z siedzibą w Krakowie, bierze udział w targach jako partner Oracle (hala 1, stoisko Ga2). Zademonstruje ona międzynarodowe wersje systemów Egeria i Egeria Leasing. Ten ostatni zyskał uznanie Deutsche Bank Leasing.

Firma ComArch, założona w 1991 r. z siedzibą w Krakowie, bierze udział w targach jako partner Oracle (hala 1, stoisko Ga2). Zademonstruje ona międzynarodowe wersje systemów Egeria i Egeria Leasing. Ten ostatni zyskał uznanie Deutsche Bank Leasing.

Egeria to zintegrowany system zarządzania firmą, pracujący w architekturze klient serwer z wykorzystaniem środowiska bazodanowego Oracle. System może pracować zarówno pod kontrolą Windows NT, jak i Unixa.

Egeria Leasing przyspiesza i automatyzuje proces leasingu. W jej skład wchodzi wiele powiązanych ze sobą modułów, takich jak Umowy Leasingowe, Kalkulacja, Centralna Kartoteka Kontrahentów, Środki Trwałe, Faktury Własne, Należności-Zobowiązania, Księga Główna, Ewidencja Kadrowa, Płace, Zamówienia Własne, Centralny Słownik Systemu oraz Administrator Użytkowników Aplikacji. Poszczególne moduły ściśle ze sobą współpracują. Dane (np. dotyczące kontrahenta) wprowadzane są do systemu tylko w jednym miejscu. Podobnie raporty, wywoływane w danym miejscu w systemie, mogą wykorzystywać dane zaczerpnięte bezpośrednio z innego, dowolnego miejsca aplikacji.

Egeria Leasing dostępna jest w wersji niemiecko- i polskojęzycznej.