CeBIT '93 za pół darmo

Krajowej Izbie Gospodarczej przypadło niełatwe (ze względu na stan polskiego przemysłu) i odpowiedzialne (ze względu na prestiż imprezy) zadanie zorganizowania polskich stoisk na przyszłorocznych hanowerskich targach informatyczno- telekomunikacyjnych. Jak już pisaliśmy (CW nr 29), oficjalnym biznes-partnerem CeBIT '93 będzie Polska oraz Rosja, Cecho-Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Estonia, Łotwa i Litwa.

Krajowej Izbie Gospodarczej przypadło niełatwe (ze względu na stan polskiego przemysłu) i odpowiedzialne (ze względu na prestiż imprezy) zadanie zorganizowania polskich stoisk na przyszłorocznych hanowerskich targach informatyczno- telekomunikacyjnych. Jak już pisaliśmy (CW nr 29), oficjalnym biznes-partnerem CeBIT '93 będzie Polska oraz Rosja, Cecho-Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Estonia, Łotwa i Litwa.

Oznacza to szczególnie dogodne warunki promocyjne dla tych krajów na największej tego rodzaju imprezie informatycznej świata. Z tej niepowtarzalnej okazji korzystały wcześniej Indie, USA, Hongkong oraz Finlandia i Norwegia.

Dyrekcja Targów Hanowerskich zwróciła się w tej sprawie do Departamentu Promocji Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. MKGWZ nie odżegnało się od rozpatrzenia możliwości wsparcia finansowego oraz uznało, że najwłaściwszym organizatorem polskich stoisk będzie właśnie Krajowa Izba Gospodarcza, w której wydziałem promocji zagranicznej kieruje dyr. Krzysztof Hofman, a organizatorem wystaw na terenie Niemiec jest p. Aleksandra Grycan.

Odnotujmy, że okresowo urlopowanym Prezesm KIG jest Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Andrzej Arendarski. Powinno to dobrze rokować dla merytorycznego potraktowania szansy, jaką dla polskiej informatyki będzie partnerstwo w CeBIT '93.

Szanse, jakie daje uczestnictwo w CeBIT-cie, dobrze ilustruje list, który otrzymaliśmy po naszej pierwszej publikacji na ten temat (CW nr 29) z poznańskiej SuperMemo WORLD, jednej z kilku polskich firm, które partycypowały w CeBIT '92. Wiceprezes firmy, p. Krzysztof Biedalak napisał m.in. "...w wyniku obecności naszej firmy na targach CeBIT '92 podpisaliśmy kontrakty dystrybucyjne z MSP (Polska) i Technische und Wissenchaftliche Software (Niemcy) oraz prowadzimy rozmowy na temat współpracy z 7 innymi firmami zagranicznymi...W czerwcu br. rozkład sprzedaży SuperMemo na poszczególne kraje był następujący: Polska - 64%, Niemcy - 35%, inne kraje - 1%".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200