CeBIT'92

Przez 8 kolejnych dni w środkowej dekadzie marca Hanower będzie informatyczno-telekomunikacyjną stolicą świata. Największy z dotychczasowych CeBIT-ów zgromadzi przeszło 5 tys. wystawców z 46 państw, którzy zaprezentują to, co w 1992 r. i w pozostałych latach tego stulecia, a także w perspektywie XXI wieku, ma określać tenedencje koncepcyjno- technologiczne w informatyce, telekomunikacji i w technice biurowej. Obok nowości i ulepszeń klasycznej techniki biurowej i organizacyjnej, procesorów i technik komunikacyjnych, oferty dotyczyć będą m.in. wygodniejszych w stosowaniu programów aplikacyjnych, urządzeń umożliwiających dialog językowy z maszyną, miniaturyzacji PC, sieci o dużej prędkości i sieci inteligentne, bio-computingu czy kolejnych elementów rozwijania sztucznej inteligencji.

Przez 8 kolejnych dni w środkowej dekadzie marca Hanower będzie informatyczno-telekomunikacyjną stolicą świata. Największy z dotychczasowych CeBIT-ów zgromadzi przeszło 5 tys. wystawców z 46 państw, którzy zaprezentują to, co w 1992 r. i w pozostałych latach tego stulecia, a także w perspektywie XXI wieku, ma określać tenedencje koncepcyjno- technologiczne w informatyce, telekomunikacji i w technice biurowej. Obok nowości i ulepszeń klasycznej techniki biurowej i organizacyjnej, procesorów i technik komunikacyjnych, oferty dotyczyć będą m.in. wygodniejszych w stosowaniu programów aplikacyjnych, urządzeń umożliwiających dialog językowy z maszyną, miniaturyzacji PC, sieci o dużej prędkości i sieci inteligentne, bio-computingu czy kolejnych elementów rozwijania sztucznej inteligencji.

Tegoroczny CeBIT powiększy swą przestrzeń wystawienniczą o dalsze 4 hale (w ubiegłym roku zajmował ich "tylko" 17), a w metrach kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej brutto (w halach) wzrośnie do 430 tys. (tj. o 35 tys. m.kw.). Dla uzmysłowienia sobie skali, dodajmy, że tegoroczny KOMPUTER EXPO w Warszawie odbywał się na powierzchni 10 tys. m.kw.

Hasłowy przewodnik po halach bieżącego CeBIT-u, czyli co znajdziemy w poszczególnych pawilonach, których plan sytuacyjny zamieszczamy.

Hala nr 1 (częściowo także nr 4 i 5) - Biuro i System Informatyczny; akcent położono na integrację rożnych technik informatycznych i organizacyjnych oraz na zacieranie się różnic między nimi; wystawiane są tu różnego rodzaju urządzenia do dyktowania, pisania, liczenia, doskonalone telefaxy i sekretarki automatyczne, biurowe systemy drukowania i kopiowania, obsługi poczty, konwencjonalne i cyfrowe systemy archiwalne.

Hala nr 2 ( i nr 18, pierwsze piętro) - Centrum Bankowe; bankowość elektroniczna, systemy operowania gotówką, systemy informatyki finansowej, administrowanie kontami leasingowymi, całościowe rozwiązania dla banków i instytucji kredytowych.

Hala nr 3, nr 4 (pierwsze piętro) i 15 - Software; oprogramowania przygotowywane pod kątem konkretnych potrzeb klienta i konkretnych zadań, języki oprogramowania, bazy danych, konsulting menedżerski, całościowe rozwiązania dla handlu, rzemiosła, usług i wolnych zawodów , dla celów podatkowych, księgowości, magazynów i mini wydawnictw o dużych profilach.

Hala nr 4 (parter) i nr 5 (częściowo) - Automatyzacja Biura

Hala nr 5, 6, 8 i 9 - Urządzenia Peryferyjne

Hala nr 6 - główne stoiska tematu: Finlandia i Norwegia partnerami CeBIT'92. Po Indiach, USA i Hongkongu, które miały możliwość specjalnej promocji swych przemysłów w trzech kolejnych poprzednich latach teraz, w roku Europy, przychodzi kolej na dwa skandynawskie kraje członkowskie Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

Hala nr 7 oraz częściowo pawilony nr 6, 8, 9 i 24 - Rozwiązania wypracowane z myślą o małych i średniej wielkości przesiębiorstwach różnych branż.

Hala nr 12 i 13 (parter) - Informatyka sieciowa; LAN (sieci lokalne), MAN (miejskie), WAN (międzymiastowe) i GAN (globalne), systemy operacyjne sieci, sprzęt sieciowy, oprogramowania sieciowe, rozwiązania całościowe.

Hala nr 13 (piętro), 16, 17 i 23 - Świat Telekomunikacji;

Hala nr 15 - SOFTWARE IN EUROPE - pierwsza ogólno-europejska wystawa softwarowa; zgromadzono tu 150 firm reprezentujących szczególnie interesujące oprogramowania stworzone w w tej części świata; wśród nich 3 polskie stoiska laureatów pierwszego konkursu Golden Softies (Złotych Programików). Są to stoiska INFOSERVICE S.A. z Gdańska, MALKOM z Warszawy i Super Memo World z Poznania.

Hala nr 18 (parter) - Perspektywy Kariery w roku 2000; szkolenie i doskonalenie zawodowe dziś i w perspektywie lat; polityka kadrowa; wykorzystanie technik audiowuzualnych i multimediów.

Hala nr 19 - Zarządzanie biznesem i planowanie produkcji

Hala nr 20, 21 i 24 - Techniki C: CAD, CAM, CIM; komputerowe wspieranie projektowania,wytwarzania, zarządzania, kontroli; także w ujęciu sieciowym

Hala nr 22 - R & D - Badania i Rozwój; po raz pierwszy poświęcono tym sprawom oddzielny pawilon; prezentowane tematy badań tak teoretycznych jak i stosowanych sięgają XXI stulecia

Hala nr 23 - Telekomunikacja Satelitarna; po raz drugi wydzielono prezentacje komercyjnych zastosowań techniki satelitarnej.

Targom towarzyszyć wiele różnego rodzaju imprez, w tym 4 forum dyskusyjne:

12 marca - Nadzór ekologiczny przy zastosowaniu technik przy zastosowaniu technik informatycznych i telekomunikacyjnych - doświadczenia ewg i krajów nordyckich;

13 marca - Espółczesna telekomunikacja mobilna w Europie - nowe zastosowania i usługi;

16 marca - Techniki informatyczne i telekomunikacyjne w służbie szybkiej pomocy medycznej

17 marca - Zintegrowane systemy zarządzania w przemysłach przetwórczych.

Ekipy dziennikarskie agencji i czasopism nie będą w stanie zapoznać się z całością tych Targów. Pomagać im będą służby prasowe, które organizują m.in. dwie główne konferencje dla środków masowego przekazu. Pierwsza z nich odbędzie się w dwa dni po otwarciu CeBIT-u, a druga - sumująca - w ostatnim dniu tej gigantycznej imprezy. Będziemy korzystać z tej pomocy w relacjach dla naszych czytelników.


TOP 200