Catalysis 1992

W dniach od 15 do 22 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty komputerowe zorganizowane przez Instytut Studiów Orientalnych i Polskie Towarzystwo Studiów Afrykańskich przy współpracy Centrum Informatycznego Uniwersytetu.

W dniach od 15 do 22 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty komputerowe zorganizowane przez Instytut Studiów Orientalnych i Polskie Towarzystwo Studiów Afrykańskich przy współpracy Centrum Informatycznego Uniwersytetu.

Nadano im nazwę CATALYSIS. Pierwsze pięć liter tej nazwy pochodzi z angielskiego skrótu: Computer Aided Textology and Linguistics (Tekstologia i lingwistyka wspomagane komputerem). Jednocześnie, całe słowo znaczy po angielsku "kataliza", co dobrze pasuje do głównego celu warsztatów, to znaczy przyspieszenia międzynarodowej współpracy w różnych dziedzinach nauk humanistycznych zajmujących się Azją i Afryką, tak jak katalizator przyspiesza procesy chemiczne.

Przedpołudnia przewidziano na szkolenie w obsłudze edytorów tekstu dla wielu współcześnie używanych języków Azji i Afryki. Do dyspozycji uczestników warsztatów były zarówno komputery klasy IBM jak i Macintosh. Część tych ostatnich udostępniła firma SAD. Szkolenie dotyczyło języków zapisywanych alfabetem - np. arabski, jak i współczesnych języków, jak chiński czy japoński, stosujących skomplikowany system zapisu z kilkoma tysiącami podstawowych znaków. Łatwo można sobie uzmysłowić jakie trudności trzeba pokonać, by stworzyć edytor takiego pisma, nie mówiąc o programach służących studiom i opracowaniu tych języków. Prócz wymienionych, szkolenie objęło języki Indii, amharski i koreański. Jedno przedpołudnie poświęcono na zapoznanie uczestników warsztatów z międzynarodową siecią EARN, której główny węzeł krajowy znajduje się na Uniwersytecie Warszawskim.

Popołudnia poświęcono na wykłady, seminaria i pokazy oprogramowania. Specjaliści krajowi i zagraniczni prezentowali metody i rezultaty badań nad afrykańskimi i orientalnymi językami przy użyciu komputerów, a także specjalistyczne oprogramowanie. Nie sposób w krótkiej notatce wymienić wszystkie te wykłady. Obejmowały one automatyczną analizę gramatyczną tekstów, opracowanie słowników, bazy danych. Jeden z wykładów (Prof. A. Włodarczyka z Paryża) dotyczył automatycznego tłumaczenia z japońskego. Do ciekawostek należał opracowany w Holandii program GLYPH, do zapisu egipskich tekstów heroglificznych. Oparty on jest o przejrzysty dla egiptologów kod literowy (podstawowy kod ASCII), bardzo łatwy do pisania, bo korzysta wyłącznie ze znaków standardowej klawiatury komputera. GLYPH w ciągu kilku sekund przetwarza taki kod w tekst hieroglificzny.


TOP 200