Carrefour z nową wersją systemu SAMBO

W sklepach sieci handlowej Carrefour Polska rozpoczęła się instalacja systemu eSAMBO, stworzonego w technologii Oracle przez firmę SKG.

eSAMBO jest unowocześnioną wersją autorskiej aplikacji firmy SKG - systemu SAMBO zrealizowanego w rozproszonej architekturze klient-serwer. System został zainstalowany w sieci Carrefour Polska w 2008 r. i zapewniał obsługę najważniejszych procesów zaplecza sklepów własnych oraz franczyzobiorców sieci.

Nowa wersja aplikacji została oparta na technologii Oracle, w warstwie bazy danych i serwerów aplikacyjnych, gdzie zastosowano system Oracle WebLogic Server. System eSAMBO realizuje wszystkie funkcje wzbogacone o funkcjonalność niemożliwą do zrealizowania we wcześniej używanych technologiach. W ramach jednej instancji systemu obsługiwane są różne rodzaje jednostek organizacyjnych Carrefour. "Dzięki zastosowaniu renomowanego serwera Oracle WebLogic, nasz unowocześniony system charakteryzuje się wysokim stopniem skalowalności i niezawodności" - komentuje Katarzyna Orlińska, dyrektor Działu Informatyki firmy Carrefour Polska.


TOP 200