Carbon Copy for Windows

Carbon Copy for Windows to program pozwalający na przejęcie kontroli jednego komputera nad drugim, połączonym modemem lub lokalnie kablem RS232. Z własnego komputera można uruchamiać programy wykonywane na drugim, a wyniki otrzymywać na ekranie tego pierwszego. Takie połączenie pozwala na uniknięcie problemów stwarzanych przez brak zgodności konfiguracji i oprogramowania pomiędzy różnymi komputerami standardu IBM PC oraz daje szanse testowania kompletnego oprogramowania bez obawy pirackiego kopiowania.

Carbon Copy for Windows to program pozwalający na przejęcie kontroli jednego komputera nad drugim, połączonym modemem lub lokalnie kablem RS232. Z własnego komputera można uruchamiać programy wykonywane na drugim, a wyniki otrzymywać na ekranie tego pierwszego. Takie połączenie pozwala na uniknięcie problemów stwarzanych przez brak zgodności konfiguracji i oprogramowania pomiędzy różnymi komputerami standardu IBM PC oraz daje szanse testowania kompletnego oprogramowania bez obawy pirackiego kopiowania.

Program jest również wyposażony w moduł kopiowania. Pokazuje on na jednej połówce ekranu zawartość własnego dysku, na drugiej - dysku komputera zdalnego. Wystarczy, za pomocą myszy, przesunąć ikony plików z jednej strony ekranu na drugą i zostają one przekopiowane. Dostęp do programu może być: swobodny, zabezpieczony hasłem lub też może polegać na automatycznym wywołaniu zwrotnym. Wówczas komputer, po podaniu poprawnego hasła, odłączy się i zadzwoni pod zapisany wcześniej numer telefonu użytkownika.

Dla efektywnego działania komputery powinny być wyposażone w jednakowe karty graficzne (domyślnie jest to karta VGA) oraz Windows 3.1. W celu wyświetlenia obrazu graficznego na ekranie, program nie przesyła mapy bitowej, lecz polecenia rysowania dla środowiska Windows, co znacznie skraca czas przekazania obrazu ekranowego.

Program Carbon Copy for Windows działa dostatecznie szybko jedynie przy połączeniu modemowym o szybkości co najmniej 9600 bodów. Jeśli komputery połączone są dzierżawioną linią telefoniczną z cyfrowym przesyłaniem danych, to nie zauważa się różnicy między lokalnym a zdalnym działaniem.


TOP 200