Cap Sesa w systemie CIM

Cap Sesa, największa francuska firma zajmująca się oprogramowaniem i usługami, łączy działania swoich trzech laboratoriów badawczych, zajmujących się pracami rozwojem programu pełnej komputeryzacji produkcji CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Cap Sesa, największa francuska firma zajmująca się oprogramowaniem i usługami, łączy działania swoich trzech laboratoriów badawczych, zajmujących się pracami rozwojem programu pełnej komputeryzacji produkcji CIM (Computer Integrated Manufacturing). Te trzy przedsiębiorstwa badawcze to: Itmi (zajmuje się sztuczną inteligencją, przewidywaniami wspomaganymi komputerowo i robotyką), Apsis (sterowanie produkcją i nadzorem) oraz Aptor (sieci lokalne). Nowe połączone przedsiębiorstwo zatrudnia 200 osób a jego planowany roczny obrót ma wynieść 24 mln USD.


TOP 200