Calibre: półtora miliona euro na open source

Unia Europejska przeznaczy 1,5 mln euro na wsparcie europejskiego,otwartego i wolnego oprogramowania. Inauguracja projektu CALIBRE (Coordination Action for Libre Software) odbędzie się 10 września na uniwersytecie Cork w Irlandii.

Celem dwuletniego projektu CALIBRE w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej będzie integrowanie i koordynowanie europejskich badań w zakresie metod i technik wytwarzania oprogramowania typu "open-source", transfer dobrych praktyk do przemysłu oraz ustanowienie Europejskiego forum oprogramowania typu "open-source" w przemyśle.

- Rezultaty projektu CALIBRE będą szczególnie ważne dla gałęzi przemysłu motoryzacyjnego, telekomunikacyjnego oraz elektronicznego, w których Europa jest szczególnie silna - powiedział dr inż. Maciej Hapke z Politechniki Poznańskiej, która jest partnerem programu. W badaniach bierze udział zespół Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Zobacz również:

CALIBRE stanowi interdyscyplinarne konsorcjum 12 zespołów ze środowisk akademickich i przemysłowych z Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz Chin. Więcej informacji na stronach projektu.


TOP 200