Cała prawda o szkoleniach ITIL - Jak zdobyć certyfikat ITIL V3

ITIL V3 daje szansę na uaktualnienie wiedzy i tytułów. Głęboką ewolucję przechodzi też proces certyfikacji.

ITIL V3 daje szansę na uaktualnienie wiedzy i tytułów. Głęboką ewolucję przechodzi też proces certyfikacji.

ITIL w wersji drugiej dawał możliwość zdobycia certyfikatów na trzech poziomach: ITIL Foundation (potwierdzający ogólną znajomość problematyki i pojęć zarządzania usługami); ITIL Practitioner (potwierdzający wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze procesów); ITIL Service Manager (najwyższy poziom pokrywający cały zakres biblioteki). Po pojawieniu się wersji ITIL V3, OGC i APM Group - grupy ekspertów zrzeszone w Examination Panel, tworzące programy egzaminacyjne, zdecydowały o zmianie ścieżek certyfikacji i dostosowaniu ich zarówno do realiów rynkowych (większa elastyczność wyboru i dostosowanie do ścieżek rozwoju karier), jak i do rozszerzonego zakresu biblioteki ITIL.

Nowe ścieżki dla ITIL V3

Cała prawda o szkoleniach ITIL - Jak zdobyć certyfikat ITIL V3

Egzaminy ITIL (wg liczby wydanych certyfikatów)

Proces dostosowywania ścieżki szkoleń do wymogów nowej wersji ITIL wciąż trwa. Pełny schemat certyfikacji będzie prawdopodobnie dostępny do końca br. Celem w nowym schemacie certyfikacji jest tytuł ITIL Expert, który docelowo będzie miał zmienioną nazwę. Aby go osiągnąć, trzeba będzie zrealizować jedną z poniższych opcji: przejść mozolną ścieżkę szeregu szkoleń dla wersji V3, przekształcić certyfikat ITIL Service Manager z wersji V2.

Aby zdobyć tytuł ITIL Expert, trzeba przejść szkolenia na trzech poziomach:

  • ITIL V3 Foundation - poziom wprowadzający i weryfikujący podstawową wiedzę z zakresie ITSM i ITIL
  • Lifecycle i Capability Modules - moduły praktyczne sprawdzające wiedzę z wybranych obszarów ITIL, wspólnie nazywane Intermediate Level
  • Managing Accross the Lifecycle - szkolenie i certyfikat weryfikujący umiejętność nawigowania w całej bibliotece, zrozumienie powiązań między elementami ITSM

Każdy ze zdobytych w tym schemacie certyfikatów posiadał będzie przypisaną liczbę punktów (ang. credits). Do uzyskania tytułu ITIL Expert trzeba będzie zdobyć 22 punkty. Aby to osiągnąć, należy uzyskać:

  • 2 pkt za kurs ITIL V3 Foundation;
  • 5 pkt za kurs Managing Accross the Lifecycle;
  • 15 pkt za kurs Intermediate Level (Capability + Lifecycle Modules) w tzw. zrównoważonym programie (obejmującym określoną listę szkoleń z poziomu Intermediate, które należy zaliczyć w trakcie trwania procesu certyfikacji).

Przejście z certyfikatem z wersji V2 do V3

Osoby, które posiadają już certyfikaty z wersji poprzedniej ITIL lub chcą certyfikować się w wersji drugiej, stosowanej przez ich organizację, wciąż istnieje możliwość przenoszenia certyfikatów z wersji V2 do V3 poprzez tzw. bridge, czyli certyfikaty przenoszące. W ten sposób można przejść z: ITIL Foundation do ITIL V3 Foundation z wykorzystaniem ITIL V3 Foundation Bridge, ITIL Service Manager do ITIL Expert z wykorzystaniem ITIL V3 Managers Bridge. Należy tu wyraźnie podkreślić, że jest to proces dobrowolny, a wcześniej uzyskane certyfikaty zachowują ważność.

Dziś wiadomo już, że ścieżka certyfikacji prowadząca do ITIL Expert poprzez certyfikaty z wersji V2 jest łatwiejsza, wszystkie jej zasady są ogłoszone i jasne. Będzie ona dostępna jeszcze w 2008 r.

Zgodnie z przyjętym schematem, przenoszenie certyfikatów może odbywać się poprzez ITIL V3 Foundation Bridge - uzupełnienie prostym egzaminem certyfikatu Foundation lub ITIL V3 Managers Bridge - dający posiadaczom ekskluzywnych certyfikatów ITIL Service Manager krótką ścieżkę dojścia do ITIL Expert.

Alternatywną ścieżką dojścia do ITIL Expert może być również:

  • Zaliczenie egzaminu ITIL Foundation V3,
  • Uczestnictwo w szkoleniu i zdanie egzaminu ITIL Service Manager,
  • Zdanie egzaminu ITIL V3 Managers Bridge.

TOP 200