Cała firma w komputerze

W firmie Synthos dział IT pełni rolę "porządkowego" w procesach biznesowych. Pozwala usystematyzować działania całej organizacji, ułatwia komunikację, usprawnia pracę i procesy.

NAGRODA SPECJALNA: Telekomunikacja

Tomasz Kalwat, prezes firmy Synthos

"Z mojej perspektywy kluczowym narzędziem jest system Business Intelligence, który niezmiernie ułatwia skuteczne zarządzanie finansami, zapasami, marżowością, upustami, nawet relacjami z klientami. Przy podejmowaniu decyzji na poziomie zarządu rzadko korzysta się z funkcji typowych dla ERP, choć oczywiście stanowi on bazę dla analiz biznesowych".

Synthos, jako jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, w bardzo szerokim zakresie wykorzystuje technologie informatyczne. Obok dużych rozwiązań biznesowych funkcjonują proste, autorskie, wyspecjalizowane aplikacje.

Obecnie ponad połowa procesów biznesowych w firmie jest w pełni zinformatyzowana. Do końca roku zakres wykorzystania technologii informacyjnych ma być jeszcze szerszy. Docelowo wszystkie procesy zachodzące w firmie znajdą szczegółowe odwzorowanie w systemach IT.

Co ciekawe, zespół IT na własne potrzeby wykorzystuje narzędzia do monitorowania procesów biznesowych pod kątem stopnia ich zinformatyzowania. Dzięki temu, łatwiej jest wychodzić z inicjatywami rozwojowymi i koncentrować się na obszarach zinformatyzowanych w stopniu niewystarczającym. Priorytety rozwoju IT są usystematyzowane pod kątem strategicznych planów biznesu i zatwierdzane na szczeblu zarządu.

IT usprawnia transport

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań informatycznych udało się wprowadzić usprawnienia w zakresie kontroli kosztów i ujednolicenia warunków współpracy z przewoźnikami, a także optymalizacji dostaw i funkcjonowania magazynów. Wdrożony system transportowy pozwolił na zastosowanie mechanizmów aukcyjnych i indywidualnej negocjacji stawek dla poszczególnych zleceń transportowych. Ułatwił też kontakt z kierowcami oraz koordynację transportu na poziomie operacji magazynowych. Proces od negocjacji stawek, poprzez realizację zlecenia, aż do finalnego rozliczenia kosztów transportu odbywa się w całości elektronicznie. W przyszłości system ma być dostosowany również do specyfiki transportu kolejowego.

Informacja w centrum uwagi

Marek Niziołek, dyrektor ds. IT w firmie Synthos

"Staramy się działać dynamicznie i sprytnie, zachować możliwie dużą elastyczność, jeśli chodzi o czas oraz zakres reakcji na potrzeby biznesu".

Stale rozwijany jest też użytkowany w firmie Synthos system ERP. Pod kątem specyficznych potrzeb spółki rozbudowane zostały funkcje z zakresu planowania i budżetowania. Z systemu korzysta ponad 900 osób. Oprogramowanie IFS Applications wspiera kluczowe procesy biznesowe i stanowi źródło informacji dla wyspecjalizowanych narzędzi dopasowanych do potrzeb zarządu firmy.

Jednym z nich jest wdrożony w ubiegłym roku system Business Intelligence firmy Microstrategy. Pełni on rolę kompleksowej platformy raportowej w zakresie sprzedaży, finansów i kontrolingu. Niebawem ma objąć także obszar zakupów oraz kadr i płac. Nowe funkcje mają ułatwić optymalizację planów zakupowych, szacowanie zapasów i weryfikację cen. W obszarze HR system będzie uzupełniał wykorzystywane dzisiaj narzędzia IFS HR i startujący produkcyjnie system mHR. Ma ułatwić zarządzanie kompetencjami, a także analizę efektywności i potencjału pracowników.

Podstawa komunikacji

Synthos na szeroką skalę korzysta z benefitów technologii Unified Communications. Z wdrożonego w firmie środowiska komunikacyjnego Microsoft korzysta obecnie ponad 250 osób. Większość - oprócz komunikatora, zintegrowanego telefonu stacjonarnego i dostępu do podstawowych funkcjonalności Unified Communications Microsoft - ma również dostęp do wideokonferencji. Jeszcze w tym roku liczba użytkowników ma przekroczyć 450 osób. Oprogramowanie zostało zintegrowane z rozwiązaniami wideokonferencyjnymi firmy Polycom, centralami telefonicznymi oraz środowiskiem Exchange.

Postępuje również rozwój środowiska opartego na oprogramowaniu Microsoft Sharepoint. Na tej platformie opierać się będzie m.in. kompleksowy portal intranetowy firmy. Docelowo ma on zawierać multimedialną książkę adresową, kluczowe dokumenty, a nawet wybrane aplikacje udostępnione w formie usługi.

Plany zakładają wdrożenie narzędzi wspierających zarządzanie zmianą w całej grupie. Wspólnym zadaniem zespołu projektowego IT, biura projektów firmy Synthos i specjalistów ds. inwestycji jest uruchomienie korporacyjnego środowiska zarządzania projektami. Równolegle następować będzie uporządkowanie kluczowych procesów związanych z inwestycjami oraz R&D. Docelowo narzędzia klasy EPM mają przejąć rolę niektórych funkcji systemu ERP.


TOP 200