Cała Polska w sieci

Fundacja Grupy TP chce wspierać rozwój obywatelskich inicjatyw lokalnych zmierzających do poprawy warunków życia i rozwoju społecznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Temu celowi ma służyć program "Rzeczpospolita internetowa". Jego inauguracja odbyła się w środę, 10 maja, w gimnazjum w Kalinowie, w województwie warmińsko-mazurskim.

Program adresowany jest do gmin wiejskich. Jego celem jest przezwyciężanie barier rozwoju spowodowanych ograniczonym dostępem do edukacji i informacji w tych środowiskach oraz kreowanie postaw obywatelskich. Ma on służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych i możliwości startu życiowego ludności z obszarów słabszych ekonomicznie. Zadania te będą realizowane poprzez angażowanie się mieszkańców i organizacji pozarządowych w budowanie lokalnych grup działania podejmujących inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Program zyskał patronat premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Realizowany jest we współpracy z polskim przedstawicielstwem UNDP (Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych). Pierwsze cztery grupy działania wytypowane w ramach pilotażu (z gmin: Lubiewo (województwo kujawsko-pomorskie) i Skulsk (województwo wielkopolskie) oraz wsi: Gawliki Wielkie (gmina Wydminy, województwo warmińsko-mazurskie) i Prawdziska (gmina Kalinowo, województwo warmińsko-mazurskie) otrzymały granty w wysokości 15 i 20 tys. zł. W uroczystości ich wręczenia w Kalinowie wziął udział minister transportu Jerzy Polaczek.

W programie "Rzeczpospolita internetowa" będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane gminy wiejskie. Fundacja Grupy TP przeznacza na ten cel 3,2 mln złotych. Przyznawane będą granty w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Dodatkowo na rzecz realizacji projektów przekazywany będzie sprzęt komputerowy, aparaty cyfrowe, kamery internetowe, projektory i ekrany. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie projektu integrującego mieszkańców wokół rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych. Zgłaszane projekty muszą uwzględniać wykorzystanie Internetu zarówno na etapie realizacji zadania jak i prezentacji wyników.

Do połowy lipca można składać wstępne propozycje projektów. Wnioski oceniane będą w trzech grupach tematycznych: Edukacja i rozwój, Nasz region, Integracja i tolerancja. Wnioski mogą składać nie tylko organizacje posiadające osobowość prawną. Wystarczy powołać grupę działania skupioną np. wokół szkoły, świetlicy czy biblioteki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony Fundacji: http://www.rp-internetowa.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200