Cache dla centrum danych

CACHEfx to inteligentny bufor pamięci RAM, który umożliwia eliminację problemów ze zbyt małą wydajnością interfejsów I/O na styku serwerów i pamięci masowych.

CACHEfx to inteligentny bufor pamięci RAM, który umożliwia eliminację problemów ze zbyt małą wydajnością interfejsów I/O na styku serwerów i pamięci masowych.

Dla firm borykających się z ograniczeniami dostępu do danych w systemach pamięci masowych, powodowanymi przez aplikacje intensywnie wykorzystujące porty I/O, interesującą ofertą mogą być urządzenia oferowane przez niedawno utworzoną firmę Gear6. Zaprezentowała ona CACHEfx - skalowalne urządzenia klasy appliance udostępniające aplikacjom do 5 TB danych przechowywanych w podręcznej pamięci cache, a więc niewymagających uzyskiwania bezpośredniego dostępu do dyskowych pamięci masowych. Wykorzystują one technologię Gear6 określaną jako Centralized Storage Caching.

Urządzenia CACHEfx są wyposażone w interfejsy Gigabit Ethernet lub 10 Gigabit Ethernet i mają przepustowość od 2 Gb/s do 16 Gb/s. Według przedstawicieli firmy, umożliwiają one dostęp do danych przy opóźnieniach charakterystycznych dla pamięci RAM, a więc są w praktyce od 10 do 50 razy szybsze niż mechaniczne napędy dyskowe. Tego typu technologia pomaga uniknąć kosztów związanych z nadmiarowym wyposażaniem centrów danych w pamięci masowe, co jest często stosowanym rozwiązaniem problemów z wydajnością I/O. Zamiast więc zakupu nowych pamięci i kontrolerów Gear6 proponuje odciążenie łączy I/O dzięki wykorzystaniu urządzeń CACHEfx.

CACHEfx wykorzystuje mechanizmy wirtualizacji swojej pamięci RAM, która jest widziana przez serwery aplikacyjne jako centralny, zagregowany zasób pamięci podręcznej. Urządzenie jest wyposażone w mechanizmy zarządzania opóźnieniami, aktywnego planowania dostępu do informacji i jej efektywnego rozlokowywania w różnych obszarach pamięci urządzenia. Umożliwia też równoległą, jednoczesną i automatyczną obsługę wielu żądań dostępu do danych.

Jedną z zalet tej technologii są małe wymagania na zarządzanie. Jeśli aplikacja potrzebuje danych, po prostu wysyła odpowiednie żądanie, a urządzenie pobiera je z pamięci masowej i przechowuje tak długo, jak długo aplikacja tego wymaga. Oprogramowanie sterujące pracą CACHEfx wykorzystuje webowy interfejs GUI lub linię poleceń i jest zgodne ze standardem SMP, co umożliwia współpracę z innymi programami do zarządzania pamięciami masowymi. Oprócz tego zawiera ono narzędzia umożliwiające analizę i prezentację parametrów interakcji aplikacji z pamięcią udostępnianą przez urządzenie.

Podstawowe modele CACHEfx są wyposażone w 250 GB, 500 GB i 1 TB pamięci RAM, która może być rozszerzana bez przerywania pracy. Ceny urządzenia zaczynają się od 400 tys. USD.


TOP 200