Cabletron kształci

Użytkownicy sprzętu Cabletrona będą mogli uzyskać certyfikaty specjalisty i inżyniera.

Użytkownicy sprzętu Cabletrona będą mogli uzyskać certyfikaty specjalisty i inżyniera.

W miesiąc po światowej premierze Cabletron rozpoczął w Polsce program certyfikacyjny Cabletron Professional Certification Program (CPCP) umożliwiający zdobycie tytułów specjalisty i inżyniera w zakresie sprzętu sieciowego tej firmy. Choć Cabletron oferował już wcześniej możliwość szkolenia w zakresie swoich produktów, to nie umożliwiał zdobycia tytułów potwierdzających kwalifikacje posiadających je osób.

Tytuł Cabletron Specialists uzyskuje każdy, kto zda co najmniej jeden egzamin w zakresie danego produktu. Tytułem może się posługiwać przez rok od zdania egzaminu. Znacznie wyższe wymagania stawiane są osobom, które chcą uzyskać tytuł Cabletron Systems Engineer. Osoby te mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji - Network Management dotyczącą zarządzania sieciami komputerowymi za pośrednictwem oprogramowania Spectrum lub też Internetworking Technologies, świadczącą o wysokim stopniu wiedzy z zakresu budowania sieci z wykorzystaniem technologii Cabletrona.

Aby zostać inżynierem w zakresie Net- work Management, konieczne jest zdanie czterech egzaminów, a w przypadku Internetworking Technologies - sześciu.

Każdorazowe podejście do egzaminu kosztuje 140 USD. Jest to znacznie więcej niż w przypadku testów Microsoftu i Novella, za które trzeba płacić 40-50 USD. Do ich przeprowadzania uprawnione są wyłącznie ośrodki posiadające autoryzację Sylvan Prometrics (są to m.in. Centrum Technik Sieciowych, Techmex, , DC Edukacja i System 3000). Szkolenia Cabletrona w USA kosztują 1500-3000 USD za każde. Ceny kursów w Polsce jeszcze nie ustalono. Należy się jednak spodziewać, że będą one niższe niż w USA. Dodatkowe informacje o certyfikatach Cabletrona można uzyskać pod adresem http://www.cabletron.com/training/cs


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200